Den private aktieselskabsstruktur i Nederlandene

Det private aktieselskab (BV på hollandsk) besiddelsesstruktur sparer penge og mindsker forretningsrelaterede risici. Holdingsstrukturen inkluderer som et minimum to selskaber: det ene er det aktive selskab, der udfører forretningsdrift, og det andet er et personligt selskab, der ejer aktier udstedt af det aktive selskab. Loven skelner ikke mellem BV'er med respekt [...]