Fondsbeskatning i Holland

I Holland kan en professionel investor bruge forskellige køretøjer på fondsmarkedet. UCITS (virksomheder for kollektive investeringer i værdipapirer) og AIF (Alternative Investment Fund) er de mest almindelige køretøjer, der kan markedsføres i Den Europæiske Union. Beskatning er blandt de vigtigste overvejelser i forbindelse med oprettelse af investeringsfonde. I denne henseende er Holland en [...]