Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert
ANSØG EN GRATIS KONSULTATION

Hvad er ABC-leverancen indenfor EU, og hvordan hænger det sammen med kædetransaktioner?

Opdateret den 19. februar 2024

Holland betragtes som et meget konkurrencedygtigt land på verdensplan, når det kommer til at drive forretning. Med havnen i Rotterdam og lufthavnen Schiphol kun 2 timer væk fra hinanden, anses det for at være rentabelt at åbne en logistisk eller drop-ship virksomhed her. Den umiddelbare adgang til infrastruktur af høj kvalitet sikrer, at du kan importere og eksportere varer i et meget hurtigt tempo. Ikke desto mindre er Holland også en del af Den Europæiske Union, og derfor gælder europæiske og internationale love også for at drive forretning i dette land. Med internationale love og regler, der bestemmer, hvordan du skal håndtere dine forretningsanliggender, er det af største vigtighed at stifte bekendtskab med nogle af disse internationale love. En af disse regler vedrører den såkaldte ABC-levering. Denne type forsendelse involverer mindst tre iværksættere fra flere lande, og er reguleret på grund af skatteformål samt for at undgå svindel. Vi vil skitsere ABV-leverancen i denne artikel, så du ved, hvad du er oppe imod, hvis du overvejer at åbne en virksomhed i Holland.

Kædetransaktioner forklaret

Hvis vi ønsker at forklare en kædetransaktion, lad os starte med det grundlæggende. En almindelig transaktion er, når iværksætter eller person A sælger noget (enten varer eller tjenesteydelser) til iværksætter eller person B. Dette er ret enkelt og ligetil, da A kun skal levere, og B skal betale. Men i en kædetransaktion er der flere parter involveret i en enkelt transaktion. Det er også derfor, ABC-leverancen hedder sådan: Der er flere iværksættere involveret end blot A og B, for der er også et C (og nogle gange endda flere parter). I en kædetransaktion inden for EU leveres varer til to eller flere iværksættere. Hvis der er tre involverede parter, går kæden fra A til B og derefter fra B til C. Vær dog opmærksom på, at varerne fysisk transporteres direkte fra A til C. Ikke desto mindre finder der stadig transaktioner sted mellem alle tre parter.

Den vigtige del er, hvem der kan levere via europæisk Intra-Fællesskabstransport af varer: hvilket betyder en 0% momssats. Generelt er formidleren den, der kan gøre dette, dvs. 0% momssatsen kan kun henføres til én leverandør i kæden. Dette er leveringen til eller af formidleren/mægleren. Mægleren er generelt aldrig den første leverandør i en kæde. Den måde, mægleren kan bestemmes på, er ved at finde ud af, hvem der rent faktisk tager sig af transporten af ​​varerne. Transporterer eller sender en iværksætter i kæden, som ikke er den første leverandør, varerne? Så er denne iværksætter formidleren. Transporterer eller sender en part uden for kæden varerne? I sådanne tilfælde opfattes formidleren som den person, der instruerer denne part for transporten eller forsendelsen inden for Fællesskabet.

Hvad er ABC-leveringen helt præcist?

Som det fremgår af indledningen involverer en ABC-levering altid 3 separate parter: A, B og C. Generelt sælger iværksætter A varer til B, som igen sælger til iværksætter eller kunde C. Men: varerne vil blive leveret direkte fra iværksætter A til iværksætter eller kunde C. Da det faktisk ikke er sælger, der leverer varen, gælder der nogle ekstra regler, når det kommer til moms- og skattebetalinger. I det væsentlige er der to separate transaktioner:

 1. Transaktionen mellem part A og B
 2. Transaktionen mellem part B og C

Så hovedspørgsmålet er: hvem betaler moms, hvis der er en ABC-levering inden for EU? Iværksætter A, B eller C? Vi vil forsøge at forklare denne proces ved at skitsere et eksempel på en ABC-levering nedenfor i detaljer.

Et eksempel på en ABC-levering

Hvis du vil vide, hvordan momsbetaling håndteres, når du udfører en ABC-levering, er det klogt at vide mere om selve processen. Forestil dig, at der er en virksomhed i Tyskland (iværksætter A), der sælger stål. Du har en virksomhed i Holland (iværksætter B), der videresælger stål til en virksomhed i Belgien (iværksætter C). I har som virksomhed pålagt iværksætter A at levere stålet direkte fra Tyskland til iværksætter C i Belgien. Dette betyder i det væsentlige, at transporten til Belgien derfor også er en del af leveringen fra A (Tyskland) til B (Holland). Transporten består således af to separate dele: den første og den anden levering. Vi vil forklare dette nedenfor.

1. levering

Den første leverance betragtes som leverancen fra iværksætter A til B. Det betyder, at leverancen går til et andet EU-land. Da transporten faktisk er en del af leverancen, betragtes det som en Intra-Community levering. Reglerne vedrørende moms inden for EU er et sæt regler, der gælder for visse grænseoverskridende aktiviteter i hele EU. Det betyder, at virksomhed A kan sende en faktura til virksomhed B med 0 % moms. Efter at dette er sket, skal iværksætter B registrere sig i Belgien som momspligtig iværksætter og anmelde sit erhvervelse inden for Fællesskabet dér. Der er også mulighed for en såkaldt 'simplified ABC-delivery', hvor den hollandske iværksætter ikke skal registreres som iværksætter i Belgien.

Hvad er en forenklet ABC-levering?

Med den normale ABV-levering sælger iværksætter A til iværksætter B, som så igen sælger til iværksætter C. Varerne går herefter direkte fra iværksætter A til iværksætter C. Hvis varerne transporteres fra iværksætter A til B, så skal B registreres i landet C, som vi nævnte ovenfor, og indgive en erklæring der. Dette er dog ikke påkrævet, når vi taler om en forenklet ABC-levering. Hvis du ikke ønsker at registrere dig i iværksætter C's land (i vores tilfælde i Belgien), kan du også vælge at anmelde din levering til iværksætter C i Holland.

I et sådant tilfælde kræves ingen registrering i landet C. Du bliver dog nødt til at udføre nogle ekstra handlinger. Som omtalt ovenfor vil iværksætter B modtage en faktura fra iværksætter A med 0 % moms. Som iværksætter B medtager du ikke dette køb i din momsangivelse, da du ikke skal betale moms. Når du leverer varerne til C i Belgien, betragtes dette også som en levering inden for Fællesskabet. Det betyder, at du også sender en 0% momsfaktura til iværksætter C. Bemærk venligst, at denne faktura skal opfylde nogle yderligere krav. I det væsentlige angiver du hermed denne levering til C i din egen momsangivelse, og du skal også medtage den i din ICP-angivelse. Entreprenør C beregner derefter selv den skyldige moms og angiver den i sit eget land, som Belgien i vores eksempel. Vi vil skitsere de ekstra betingelser og krav til den forenklede ABC-levering senere i denne artikel.

2. levering

Efter den første levering har fundet sted, er det tid til den anden levering. I vores eksempel er der to separate muligheder:

 • Med en normal ABC-levering er iværksætter B registreret som iværksætter i Belgien. Derfor betragtes leveringen fra B til C som en indenlandsk levering, da stålet forbliver i Belgien. I dette tilfælde opkræver B belgisk moms af iværksætter C.
 • Med den forenklede ABC-levering, som vi nævnte ovenfor, behøver B ikke at registrere sig i landet C. I stedet sender iværksætter B en 0% momsfaktura fra Holland til Belgien, hvorefter iværksætter C angiver den skyldige moms i Belgien. I begge tilfælde foregår transporten direkte fra A til C.

Altså: Ved en almindelig ABC-levering køber B hos A og sørger for transporten. Det betyder, at B er mægleren. Kun momssatsen for de varer, som A leverer til B, er 0 %. De øvrige leverancer, fx fra B til C og eventuelt fra C til D etc., er såkaldte indenlandske leverancer, der beskattes i det EU-land, hvor varerne ankommer. Giver mægleren sin leverandør et momsnummer for det EU-land, hvorfra varerne sendes? Så gælder momssatsen på 0% for 2. levering. Vi vil diskutere vilkår og betingelser for en forenklet ABC-levering nedenfor.

Betingelser og krav for en forenklet ABC-levering

Det er forståeligt, at virksomhedsejere ikke ønsker at registrere sig som iværksættere i mange forskellige lande. For eksempel; hvis du driver forretning i 7 lande, vil det betyde, at du skal registrere dig i hvert enkelt land. Da dette anses for upraktisk, kan du også anvende den forenklede ABC-leveringsordning, hvis du opfylder visse betingelser. Generelt har du færre forpligtelser, når du anvender den forenklede ordning, såsom at du ikke længere behøver at registrere dig i en iværksætters land. Betingelserne du skal opfylde er som følger:

 • Du er i stand til at demonstrere, at du har købt noget fra iværksætter A med det formål at sælge disse varer til iværksætter C. Dette gøres ret nemt, for eksempel ved at give et tilbud eller en kontrakt.
 • Alle 3 iværksættere skal have et momsregistreringsnummer i hvert respektive land.
 • Du skal lave en klar aftale med iværksætter A om transport af varerne til C.
 • Varerne sendes derefter direkte fra iværksætter A til iværksætter C.
 • Du skal derefter medtage din Intra-Community-levering til iværksætter C i din momsangivelse og også ICP-opgørelsen.

Yderligere krav til din faktura

Udover at opfylde de specifikke betingelser for at kunne bruge den forenklede ABC-levering, skal du også tage højde for nogle yderligere krav til den faktura du sender. Dette er især vigtigt for iværksætter B. Når du opretter en faktura, mens du anvender den forenklede ABC-leveringsmetode, skal du tilføje følgende ekstra information:

 • Din virksomheds momsregistreringsnummer
 • Det nationale momsregistreringsnummer for iværksætter C
 • Du skal også specifikt nævne et af følgende:
  • 'Skift af den forenklede ABC-leveringsordning', eller;
  • "Forsyning inden for Fællesskabet".

Denne information informerer iværksætter C om, at de skal angive momsen i deres eget land, fordi du har brugt den forenklede ABC-leveringsordning. Så iværksætter B sender en 0% momsfaktura, og iværksætter C erklærer denne faktura, så landet iværksætter C er baseret i kan indkassere momsen, hvis nævnte iværksætter C har mindre moms at betale, end de har modtaget. Dette informerer også kunde C om, at han skal angive momsen, fordi du bruger den forenklede ordning.

Hvilken levering er forsyningen inden for Fællesskabet i ABC-transaktioner?

Fra 1. januar 2020 og 2021 er momsreglerne for international handel ændret på en række væsentlige punkter. For at finde ud af, hvordan en iværksætter skal afgøre, hvilken levering der er Intra-Community-leveringen i ABC-transaktioner, skal vi se på den nuværende lovgivning. Fra 1. januar 2020 er hovedreglen, at forsyningen inden for Fællesskabet er forsyningen fra A til B. I vores eksempel ovenfor vil det være den tyske iværksætter A. Men: hvis iværksætter B giver iværksætter A et momsregistreringsnummer på i afgangsmedlemsstaten, vil forsyningen fra B til C også blive betragtet som forsyning inden for Fællesskabet. Den nye ordning gælder kun, hvis B sørger for transporten.

Den forenkling, der vil gælde fra 1. januar 2020, kan også anvendes ved længere kæder. Antag for eksempel, at der er en ABCDE-levering, og D sørger for transporten. Hvis D i så fald giver C et momsnummer fra et andet land end varens afgangsland, kvalificeres leveringen fra C til D som en levering inden for Fællesskabet. Hvis nævnte iværksætter oplyser et momsnummer for afgangslandet, så er leveringen fra D til E leveringen inden for Fællesskabet og så videre. Forenklingen har ingen konsekvenser for den allerede eksisterende forenklede SPC-ordning; dette vil fortsætte med at eksistere. Selve forordningen kan nemt anvendes i praksis og giver mere retssikkerhed. A kan jo stole på det momsregistreringsnummer, han har fået oplyst. Efter vores opfattelse kan der dog stadig være en diskussion i visse tilfælde om, hvem der har transporteret varerne, fx når B aftaler med A at afhente varerne, men en medarbejder i C sender dem. Hvem der transporterer varerne har i det væsentlige indflydelse på, om forordningen finder anvendelse, og i hvilket led forsyningen inden for Fællesskabet finder sted.

Har du brug for mere information om kædetransaktioner inden for EU?

Hvis du vil starte en hollandsk virksomhed og handle varer inden for EU, skal du stifte bekendtskab med de mange forskellige love og regler, der dækker dette emne. Ellers risikerer du høje bøder eller endda fængsling, på grund af at fejlbehandling kan ses som skatteunddragelse og/eller bedrageri. Når du er involveret i ABC-transaktioner, er det vigtigt at se på konsekvenserne af arrangementet ud fra din nuværende adfærd. Hvis du har momsnumre fra forskellige lande, kan du se, om det er mere fordelagtigt at bruge det ene eller det andet momsnummer til ABC-transaktioner. På denne måde kan du oprette din egen forsyningskæde på den bedst profitable måde for din virksomhed. Har du brug for hjælp til nogle af reglerne? Eller søger du råd om, hvordan du skal indrette dine virksomheder? Det hjælper vi dig selvfølgelig gerne med. Kontakt venligst en af ​​vores momsrådgivere for mere information om emnet, eller et overskueligt tilbud.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/export_van_specifieke_goederen_en_in_bijzondere_situaties/abc_levering/abc_levering_binnen_de_eu

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/export_van_specifieke_goederen_en_in_bijzondere_situaties/abc_levering/vereenvoudigde_abc_levering/vereenvoudigde_abc_levering

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/export_van_specifieke_goederen_en_in_bijzondere_situaties/abc_levering/vereenvoudigde_abc_levering/voorwaarden_bij_vereenvoudigde_abc_levering

Skattekontor ABC transaktion

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?

KONTAKT EN EXPERT
Dedikeret til at støtte iværksættere med at starte og vokse forretning i Holland.

Medlem af

menuchevron nedkryds cirkel