Ophavsret og varemærker

Alle billeder og indhold, der bruges på dette websted, ejes eller er licenseret af Intercompany Solutions BV eller dets partnere, kun til brug på denne hjemmeside. Enhver uautoriseret brug eller redigering af materialerne er forbudt.

Vores produkter og tjenester som markedsført via vores navn er varemærker tilhørende Intercompany Solutions BV eller dets datterselskaber. Anvendelse af vores materialer må kun bruges i reference til kilden ved link og henvisning til forfatteren til ikke-kommerciel brug. Medmindre andet er aftalt i en kontrakt med vores organisation.

Alle rettigheder forbeholdes - 2017