Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert
ANSØG EN GRATIS KONSULTATION

Ekspertise - Virksomhedsstrukturering

Opdateret den 19. februar 2024

Hvis du overvejer at oprette en ny hollandsk virksomhed eller virksomhed, så er det klogt at overveje den måde, du gerne vil organisere din virksomhed på. Hver virksomhed har nogle få hovedkomponenter, såsom en direktør og aktionærer. Men virksomhedsstrukturering handler om mere end blot opfyldelsen af ​​bestemte roller, da den også definerer måden, hvorpå du udfører dine daglige forretningsaktiviteter. Intercompany Solutions kan hjælpe dig med din forretningsstruktur og hjælpe dig på vej til at skabe en stabil virksomhed med solidt fundament. En gennemtænkt virksomhedsstruktur gør det også lettere at overholde gældende hollandske (finansielle) love og regler, hvilket hjælper dig med at etablere et effektivt virksomhedsoverholdelsesprogram.

Virksomhedsstrukturering: det grundlæggende

I det væsentlige refererer enhver virksomheds virksomhedsstruktur til den måde, hvorpå teamene og personerne i den er organiseret. Dette kan ofte ses tydeligt i en virksomheds organisationsdiagram, som beskriver de forskellige roller, alle udfører. Der er altid flere faktorer, der kan afgøre, om en virksomhed vil fejle eller lykkes, men virksomhedsstrukturering spiller faktisk en ret stor rolle i denne sammenhæng. En virksomhed, der er velstruktureret, er ofte bedre i stand til at nå mål og ambitioner og dermed gøre det muligt at maksimere potentielle overskud.

Vær opmærksom på det faktum, at hver virksomhedsstruktur varierer lidt fra virksomhed til virksomhed. Dette skyldes, at det afhænger af flere unikke faktorer såsom den branche virksomheden opererer i, og typen af ​​forretning. En masse større virksomheder opretter derfor virksomhedens organisationsdiagrammer. Disse diagrammer skitserer virksomhedens struktur i detaljer, hvilket sikrer, at alle roller og ansvarsområder er klart defineret. Vi vil på denne side skitsere, hvad de væsentlige grundlæggende og nøgleelementer i virksomhedsstrukturering er, og hvorfor en stabil organisationsstruktur er så vigtig for din virksomhed. Intercompany Solutions kan hjælpe dig på alle trin på vejen, hvilket gør det muligt for dig at organisere din virksomhed godt og give dig et solidt udgangspunkt.

Hvorfor starte en virksomhed i Holland?

Holland byder på mange interessante muligheder for udenlandske investorer og potentielle virksomhedsejere. For eksempel har det lille, men alligevel indflydelsesrige land været en port til hele Europa i flere århundreder. På grund af dette har mange kendte internationale virksomheder allerede etableret filialer eller repræsentationskontorer i Holland. Også mange nye iværksættere søger til start en hollandsk virksomhed netop af denne grund. Vi tilbyder rådgivning til udenlandsk baserede iværksættere og virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed her, hvilket gør det nemmere for dig at stifte bekendtskab med det hollandske landskab. Hver virksomhed er unik, men alle udenlandske virksomheder har det til fælles, at de skal lære om hollandske love, regler og skatteforpligtelser for at få succes. Intercompany Solutions hjælper dig med at finde best practice-løsninger til din virksomhedsstruktur, og vi hjælper dig også med at opsætte, eksekvere og vedligeholde din virksomhedsstruktur.

Hvad er virksomhedsstrukturering?

Virksomhedsstrukturering handler om at kortlægge de forskellige roller og komponenter i en virksomhed. En virksomhedsstruktur definerer grundlæggende den måde, enhver form for virksomhed drives på, hvilket gør det muligt at tildele roller til kompetente mennesker, der ved, hvad de laver. Hvis virksomhedens organisationsstruktur er kortlagt godt, så definerer den de forskellige roller og teams i en virksomhed, og måden disse roller griber ind i og samarbejder på. En af hovedårsagerne til, at virksomhedsstrukturering er nødvendig, skyldes corporate governance. Tidligere var mange virksomheder både ejet og drevet af familier gennem århundrederne. I disse tider er dette ikke længere tilfældet, hvilket betyder, at du bliver nødt til at tildele roller til personer, der ikke er relateret til dig overhovedet. Generelt er der en adskillelse mellem ejeren af ​​virksomheden og ledelsen. Mange virksomheder har også implementeret en todelt virksomhedsstruktur for at kunne beskytte aktie- og/eller interessenternes interesser.

Vigtigheden af ​​en solid virksomhedsstruktur

Engang havde virksomhedsejere og ledere den samme rolle, men det skyldtes mest, at virksomheder var familievirksomheder. Siden den kæde brød, har virksomheder aktivt ansat folk fra enhver tænkelig baggrund og sektor. Selvom vi alle gerne vil lede vores egen virksomhed, er det egentlig kun muligt, når man ejer en enkeltmandsvirksomhed. Men når først din virksomhed kommer i gang, vil du håndtere et øget niveau af efterspørgsel og udbud, og du bliver derfor nødt til at stole på, at andre mennesker driver (dele af) din virksomhed. Selvom det ved første tanke kan virke skræmmende, kan det måske fungere godt i det lange løb at stole på andre mennesker. Derfor er en solid virksomhedsstruktur af afgørende betydning for at etablere styring af en ærlig og troværdig karakter, fordi den giver både ledere og ejere mulighed for at arbejde sammen.

Derudover, når du dokumenterer alle positioner i din virksomheds virksomhedsstruktur, hjælper det dig med at sikre, at alle aktiviteter i din virksomhed kører gnidningsløst. Når du har indsigt i alle de adskilte roller inden for din virksomhed, så er du meget bedre positioneret til at nå bestemte virksomhedsmål, vækste din virksomhed på en stabil måde, og du vil også nemmere kunne tiltrække investorer. Der er 3 hovedårsager til, at en virksomheds organisationsstruktur vil drive din virksomhed fremad, som vi vil skitsere nedenfor.

1. Bedre kommunikation i din virksomhed

En af hovedkomponenterne i enhver succesfuld virksomhed er at være i stand til at kommunikere godt. Klar kommunikation vil føre til klare og aftalte beslutninger, hvorimod fejlkommunikation kan forårsage en lang række interne og eksterne problemer. Hvis du kortlægger en god organisationsstruktur, så ved alle i din virksomhed, hvem de skal dele information med på et strukturelt grundlag.

2. Nemmere at nå virksomhedens mål

Når et team arbejder godt sammen, er målene meget nemmere at nå. En smart virksomhedsstruktur gør det muligt for dine medarbejdere og ledere at nå mål på en effektiv måde, hvilket sikrer, at alles bedste talenter kommer i forgrunden. Når alle ved præcis, hvad deres opgaver og ansvar er, kan folk arbejde sammen for at sikre, at projekter og mål bliver afsluttet med succes. Dette giver igen din virksomhed mulighed for konstant at vokse.

3. Klarhed vedrørende rapporteringsrelationerne i din virksomhed

Enhver solid virksomhedsstruktur skal skitsere den måde, hvorpå forskellige medarbejdere og teams arbejder sammen på daglig basis. Det sikrer, at alle ved, hvad deres præcise ansvar i virksomheden er, og hvem de kan gå til, hvis de oplever tilbageslag eller problemer. Dette eliminerer også enhver forvirring om ansvar og ansvarlighed.

Typer af virksomhedsstrukturer forklaret

Virksomhedsstrukturer kan groft sagt opdeles i fire hovedtyper, som er udbredte verden over. Den bedste struktur for dig at vælge afhænger i høj grad af dine ambitioner, den region du gerne vil operere i og den måde du ønsker at drive forretning på generelt.

1. Funktionel struktur

Den funktionelle struktur er generelt den mest almindelige type organisationsstruktur i virksomheder og virksomheder. I det væsentlige dikterer arten af ​​det arbejde, der skal udføres, de stillinger, der skal besættes i virksomheden. Nye medarbejdere opsøges ved at søge relateret ekspertise og kompetencer til at udfylde en bestemt stilling. Det fører til afdelinger, der arbejder godt sammen, da alle har et klart overblik over deres job og ansvar. En funktionel virksomhedsstruktur muliggør hurtig bevægelse af information samt effektive beslutningsprocesser. Når din virksomhed er baseret på ét sted og har forskellige afdelinger, så falder den generelt ind under en funktionel virksomhedsstruktur.

2. Divisionsstruktur

En divisionsstruktur er ofte knyttet til en bestemt region, hvor der er mulighed for at imødekomme specifikke krav fra kunder eller det marked, du opererer i. Det kan for eksempel være billigere og mere effektivt at producere bestemte produkter i en bestemt region, fordi der er en rigelig mængde af naturressourcer i denne region. En masse større virksomheder har opdelt deres forretningsgrundlag over hele verden for at kunne imødekomme deres kunders behov på de mest effektive måder. Virksomheder, der opretter afdelingskontorer, kan kategoriseres som virksomheder med en divisionsstruktur.

3. Matrixstruktur

Når en virksomheds struktur kan kategoriseres som en matrixstruktur, betyder det dybest set, at virksomheden har karakteristika for både en funktionel og divisionsstruktur. Disse strukturer overlapper ofte, hvorfor der ikke er nogen klar skelnen mellem de to strukturer. Generelt vælger større virksomheder en matrixstruktur, hvor den nøjagtige kategorisering afhænger af faktorer som geografi, effektivitet og kvalitetssikring. Denne struktur giver meget selvstændighed, når det kommer til udførelsen af ​​daglige forretningsaktiviteter, men den kan også være dyr at vedligeholde. Ikke desto mindre kan større virksomheder drage fordel af en matrixstruktur på grund af dens fleksibilitet og høje tilpasningsevne.

4. Hybrid struktur

En hybrid struktur er også en blanding af divisionelle og funktionelle strukturer. Den væsentligste forskel med en matrixstruktur er, at afdelingerne i virksomheden kan adresseres som både funktionelle og divisionelle. Dvs. der er mere autonomi med hensyn til den struktur, du kan vælge for hver afdeling. Den måde, disse valg træffes på, afhænger i høj grad af de specifikke behov og krav i hver afdeling og afdelingskontor(er). Mange store virksomheder vælger denne type struktur på grund af dens fleksibilitet og uendelige muligheder. Vil du vide mere om den bedste type virksomhedsstruktur for din virksomhed, kan du altid kontakte Intercompany Solutions for dybdegående information relateret til dine personlige mål og ambitioner.

En typisk virksomhedsstruktur består af 3 hovedkomponenter

Selvom der er flere typer virksomhedsstrukturer, bør enhver virksomhedsstruktur generelt bestå af tre komponenter. Dette er selve kernen i strukturen, omkring hvilken der kan træffes forskellige beslutninger vedrørende den specifikke type virksomhedsstruktur, du ønsker at implementere. Der er ingen 'one-size-fits-all' løsning eller struktur, da dette i høj grad afhænger af ender på information om din virksomhed. De tre komponenter, der er almindelige i næsten alle virksomheder og store selskaber, er en bestyrelse, virksomhedsledere og aktionærer.

1. En bestyrelse

Direktøren eller bestyrelsen er den enhed, der har til opgave at styre virksomheden. Hvis du har til formål at skabe overskud med din virksomhed, repræsenterer bestyrelsen aktionærerne i din virksomhed. Er der tale om en almennyttig virksomhed, er bestyrelsen ansvarlig for at handle i sine interessenters interesse. Det kan være fællesskaber, donorer og de personer eller institutioner, der betjenes af virksomheden. En af hovedopgaverne for enhver bestyrelse er at ansætte de personer, der skal lede virksomheden, såsom virksomhedsledere. Udførelsen af ​​sådanne lederroller gennemgås også af bestyrelsen, samt passende kompensation. Når en virksomhedsleder ikke varetager sit ansvar godt, kan bestyrelsen stemme for at installere en afløser.

Nogle andre opgaver for en bestyrelse omfatter (men er ikke begrænset til):

 • Overvågning af virksomhedens økonomiske stilling og resultater
 • Fastlæggelse af en solid strategi og mål for virksomheden med centrale interessenter og personer i virksomheden
 • Deltagelse i alle bestyrelsesmøder
 • At sikre, at virksomheden opfylder alle overholdelse og lovkrav
 • Muligvis også siddende i udvalg

Der er typisk tre typer direktører i en bestyrelse:

 • Bestyrelsesformand
 • Indvendige direktører
 • Udefrakommende direktører

Bestyrelsesformanden er leder af den samlede bestyrelse. I nogle organisationer og større virksomheder omtales bestyrelsesformanden også som bestyrelsesformanden. Inside directors er personer, der er aktivt involveret i virksomheden, såsom ledere og aktionærer. Eksterne direktører er personer eller investorer uden for virksomheden, som sidder i bestyrelsen. I større virksomheder er bestyrelsen skitseret i et organisationsdiagram.

2. Virksomhedsledere

Ved siden af ​​bestyrelsen spiller virksomhedsledere også en stor rolle i enhver virksomhedsstruktur. De vælges af bestyrelsen og omtales ofte som ledelsesteamet i en virksomhed. Koncerncheferne er blandt andet ansvarlige for virksomhedens daglige forretningsaktiviteter. Den mest kendte er rollen som administrerende direktør, men i dag har de fleste store virksomheder flere virksomhedsledere, hver rolle skræddersyet til en bestemt afdeling eller ekspertise.

Generelt kan der skelnes mellem følgende roller:

 • Chief Executive Officer (CEO)
 • Finansdirektør (CFO)
 • Chief Operations Officer (COO)
 • Chief Technology Officer (CTO)
 • Chief Information Officer (CIO)

Administrerende direktør: Den administrerende direktør er 'hovedlederen' i enhver organisation og er derfor ansvarlig for hele virksomhedens drift. Den administrerende direktør sørger i det væsentlige for, at virksomheden kører problemfrit og er ansvarlig for udførelsen af ​​bestyrelsesbeslutninger. I nogle tilfælde er CEU også bestyrelsesformand/-præsidenter.

CFO: CFO'en er hovedsageligt ansvarlig for alle økonomiske forhold i virksomheden. Dette omfatter opgaver som analyse af økonomiske data, overvågning af alle virksomhedens omkostninger, udarbejdelse af diverse budgetter for forskellige afdelinger og projekter og naturligvis også al ekstern og intern finansiel rapportering.

COO: COO'ens rolle er lidt sammenlignelig med den administrerende direktør, men COO'en håndterer mere praktiske og praktiske forretningsanliggender generelt. Dette omfatter afdelinger som salg, marketing, menneskelige ressourcer og produktion, hvis du har til hensigt at producere noget. De fleste daglige forretningsaktiviteter falder ind under COO'ens område.

CTO: Siden teknologi blev en stor del af vores eksistens, ansætter mange større virksomheder en teknologichef. Denne leder er hovedsageligt ansvarlig for en virksomheds teknologiske behov og er ofte leder af forskning og udvikling. En CTO kan rapportere til en CIO, men i nogle tilfælde også direkte til den administrerende direktør.

CIO: Alt, hvad der drejer sig om informations- og computerteknologier, falder ind under CIO'ens område. Informationschefen laver analyser om mulige teknologier, og om implementering af disse vil gavne virksomheden. CIO'en implementerer også ny software og hardware til at implementere forretningsprocesser.

3. Aktionærer

Hvis du har til hensigt at eje et aktieselskab, vil din virksomhedsstruktur også omfatte aktionærer. Aktionærer er dem, der ejer en del af din virksomhed i aktier, men det er ikke nødvendigvis altid personer. Aktier kan også ejes af virksomheder og institutioner. Mængden af ​​aktionærer et selskab kan have, bestemmes af virksomhedens enhedsstruktur. Nogle selskaber kan maksimalt have et antal aktionærer, mens andre selskaber kan have et ubegrænset antal aktionærer. Aktionærer hæfter generelt ikke personligt for selskabet.

Når du har aktionærer i din virksomhed, så har de mulighed for at stemme om emner som:

 • Eventuelle ændringer i selskabets vedtægter eller vedtægter
 • Aktionærer kan stemme om fusioner med andre selskaber
 • De kan også stemme, hvem der indgår i bestyrelsen
 • Den måde, aktiver afhændes på

En virksomheds organisationsplan

Hvis du ønsker at kortlægge alle rollerne i din virksomhed, kan det være en god idé at lave et virksomhedsorganisationsdiagram, som ofte også kaldes et virksomhedsorganisationsdiagram. Dette er et diagram, der meget tydeligt viser, hvordan din virksomhed er struktureret, inklusive alle forskellige komponenter. Det skal også vise, på hvilken måde disse komponenter er relateret til hinanden, og hvordan de supplerer hinanden. Når du opretter et organisationsdiagram, sikrer du i det væsentlige, at alle i virksomheden er på samme side med hensyn til din virksomhedsstruktur. Det kan selvfølgelig være udfordrende at lave et organisationsdiagram fra bunden, når du starter en hollandsk virksomhed. I sådanne tilfælde, Intercompany Solutions kan hjælpe dig, samt med mange andre opgaver relateret til virksomhedsstrukturering.

Intercompany Solutions kan hjælpe dig med at definere din virksomheds organisationsstruktur

Det tværfaglige team af Intercompany Solutions har mange års omfattende erfaring med at etablere og strukturere virksomheder i Holland. Vi tilbyder vores tjenester til virksomheder fra alle brancher. Det er ligegyldigt, om du er nystartet eller allerede etableret virksomhed; vores eksperter kan hjælpe dig med alle spørgsmål vedrørende skat, hollandsk lov, lønservice, menneskelige ressourcer og regnskab. Fordi vores primære service består af etablering af virksomheder i Holland, ved vi præcis, hvilken virksomhedsstruktur der passer bedst til din virksomhed.

Når din virksomhed har en solid virksomhedsstruktur, er din virksomhed meget bedre positioneret til at nå bestemte mål og vokse naturligt. Den vigtigste del er at vælge en virksomhedsstruktur, der passer til dine mål og ambitioner, og fungerer for din virksomhed. Intercompany Solutions kan hjælpe dig med at styre roller og ansvar i din virksomhed, hvilket også vil hjælpe dig med din rekrutteringsindsats. Intercompany Solutions kan også hjælpe dig med at forenkle din virksomhedsstruktur og sikre, at alle i din virksomhed har adgang til vigtige oplysninger og dokumenter.

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?

KONTAKT EN EXPERT
Dedikeret til at støtte iværksættere med at starte og vokse forretning i Holland.

Medlem af

menuchevron nedkryds cirkel