Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert
ANSØG EN GRATIS KONSULTATION

Hvordan etablerer man en fond eller NGO i Holland?

Opdateret den 19. februar 2024

Har du nogensinde overvejet at oprette en fond? De fleste virksomheder er primært fokuseret på at skabe overskud, mens fonde generelt tjener et højere og mere idealistisk formål. En fond er en helt anden juridisk enhed, end fx en enkeltmandsvirksomhed eller hollandsk BV. Stiftelsen af ​​en fond indebærer derfor også et andet regelsæt. Der er meget information på internettet om oprettelse af en fond, men det er ofte i form af skjult reklame for tredjeparter, som kan have gavn af, at enhver stifter en fond. Vi vil give dig en omfattende tjekliste vedrørende oprettelse af en fond, herunder information om NGO'er og andre specifikke 'typer' af fonde. Du kan således informere dig om, hvad du skal være opmærksom på, når du stifter en fond i Holland.

Hvorfor starte en fond i Holland?

Der er mange grunde til at beslutte sig for at oprette sin egen foundation. I mange tilfælde rejser folk og ser fattigdom i andre lande med deres egne øjne og opfordrer dem til at yde en form for hjælp. Måske er du utilfreds med visse levevilkår i dit eget land? Eller vil du måske gerne hjælpe indbyggere i et land, der lige nu er i krig? Eller måske vil du være med til at bevare planeten og dens dyreliv? I alle sådanne tilfælde er en fond den tilsvarende juridiske enhed, der skal hjælpe dig med at rejse penge til dette formål. Med en fond kan du søge donorer og samle penge ind til aktivt at ændre den nuværende situation.

En ting, du nok bør vide, er, at Holland allerede huser en bred vifte af fonde og velgørende institutioner. Landet har i øjeblikket omkring 30,000 registrerede fonde, men det er ikke helt klart, om disse alle er aktive. En fond har ikke pligt til at aflægge årsrapport, hvorfor det ikke altid er klart, om en fond udfører sine aktiviteter. Omkring halvdelen af ​​disse fonde er også registreret hos de hollandske skattemyndigheder som en ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hvilket betyder noget i retning af en institution til offentlig fordel. Vi vil diskutere dette senere i artiklen.

Det betyder, at det er ret sandsynligt, at der allerede er en organisation aktiv i det område, hvor du ønsker at yde hjælp. Det er tilrådeligt at undersøge dette først, da kendskab til disse oplysninger kan spare dig for en masse tid og penge. Hvis du selv har besluttet dig for at starte en helt ny fond, er der masser af ting, der skal ordnes. Til at begynde med er det vigtigt at finde på et veldefineret navn, der klart angiver, hvad du sigter mod at opnå med din foundation. De næste trin omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Oprettelse af vedtægter med en hollandsk notar
 • Registrering af din fond hos Erhvervs- og skattemyndighederne
 • Ansøgning til skattemyndighederne om momsfritagelse og/eller ANBI-status
 • Oprettelse af hjemmeside og logo
 • Finde og beholde donorer

Vi vil skitsere alle disse trin i detaljer nedenfor, inklusive alle ekstra oplysninger, du muligvis har brug for for at starte din egen hollandske fond.

Hvad er et fundament egentlig?

En fond er en virksomhedsform, der ikke primært har til formål at skabe overskud, da dens sociale eller samfundsmæssige mål er fremherskende. Du kan opnå et (lille) overskud, men det skal bruges til det påtænkte sociale formål. Fonden er en selvstændig juridisk enhed, hvilket betyder, at bestyrelsen selv kun har et begrænset privat ansvar for følgerne af fondens handlinger. Så selv i tilfælde af konkurs er stifterne og direktør(erne) i fonden sikre. Alle, der arbejder for fonden, kan få kompensation for deres arbejde, men de kan ikke ansættes. En fond er derfor et nyttigt instrument, hvis man ønsker at opfylde et bestemt (idealistisk) mål, men ikke selv vil hæfte for det. Fonde får penge gennem donationer, arv, lån og nogle gange også tilskud. Nogle meget kendte fonde er Greenpeace, Red Barnet og Amnesty International.

En fond har en bestyrelse, men ingen medlemmer

Hvis du ønsker at oprette en hollandsk fond, skal du tage højde for, at organisationen af ​​en fond adskiller sig lidt fra andre juridiske enheder. For eksempel kan enhver fond have en bestyrelse, men det er ikke muligt at være medlem. En anden forskel er, at direktører ikke kan ansættes i en fond med ANBI-status. Ikke desto mindre kan de stadig modtage kompensation for deres arbejde, men det skal være proportionalt. En lighed mellem den hollandske fond og andre juridiske enheder er, at du stadig er i stand til at ansætte medarbejdere, hvis du skulle have brug for det. I sådanne tilfælde bliver du nødt til at udføre handlinger som almindelige virksomheder: Der kræves lønsumsafgifter og sociale bidrag.

Hvordan opretter man en hollandsk fond?

Når du beslutter dig for at starte en fond, er det første officielle skridt, du skal tage, at gå til en hollandsk notar. Du bør bestemt kigge rundt efter notarer, da priserne kan variere enormt. Omkostningerne til et notarskøde, som i bund og grund er vedtægterne for din nye fond, kan variere mellem 300 og mere end 1000 euro. Du kan lave en aftale med en notar og drøfte opsætningen med denne. De laver så vedtægterne og laver en ny aftale med dig, når de er klar. De ved præcis, hvilke forhold for en fond der skal behandles i vedtægterne.

Under dette møde erklærer du, at du ønsker at stifte fonden, og får derefter formålet med organisationen noteret i vedtægterne. Det er derfor meget vigtigt, at du kan udtrykke dine ambitioner for fonden tydeligt, da dette vil blive indarbejdet i vedtægterne. Du kan oprette fonden alene eller sammen med andre. Disse andre kan være både fysiske og juridiske personer. Denne stiftelse skal ske ved notarskøde, så hvis I starter en fond sammen med andre, skal I alle til notaren. Det kan enten være et skøde, hvori der straks oprettes en fond, eller et testamente, hvor stiftelsen først opstår efter arveladerens død. Hvis du ikke er i stand til fysisk at komme til Holland, Intercompany Solutions kan tage sig af hele denne proces for dig.

Registrering hos det hollandske handelskammer

Når du har været til notaren, og vedtægterne er udarbejdet og underskrevet, kan du registrere din fond i det hollandske handelskammer. Du skal bruge et firmanavn, et velformuleret mål, placeringen af ​​din fond, en procedure for ansættelse og afskedigelse af direktørerne og en destination for eventuelle penge, hvis fonden opløses i fremtiden. Du kan også udarbejde et internt reglement for din fond, såfremt dette ikke er i modstrid med vedtægterne. Dette reglement kan indeholde oplysninger om antal møder om måneden, dresscode og andre relevante detaljer, som ikke er omtalt i vedtægterne. Du skal også vælge en bestyrelse, som normalt består af en formand, en kasserer og en sekretær. Hvis du selv opretter fonden, så er du bestyrelsen.

Dit fonds ansvar

En hollandsk fond er en juridisk enhed, der kan sammenlignes med et anpartsselskab med hensyn til personligt ansvar. Det betyder, at du som direktør ikke hæfter solidarisk for opstået gæld, medmindre der foreligger (bevis for) fejl eller forsømmelser. Selvom din fond ville gå konkurs, er du som fysisk person stadig tryg, hvis konkursen beviseligt ikke er din skyld.

Skal du betale skat, hvis du ejer en fond?

Mange mennesker tror, ​​at ingen fond overhovedet skal betale skat, men det er ikke helt sandt. Hvis du tydeligvis har til hensigt ikke at skabe overskud med din fond, skal du oplyse dette ved registrering af et momsnummer. Får du ikke overskud, skal du heller ikke betale moms. Ikke desto mindre er der flere situationer, hvor din fond vil være forpligtet til at betale visse skatter. Hvis du for eksempel pludselig begynder at sælge varer, kan det falde ind under fortjeneste, og skattemyndighederne vil derfor ikke acceptere en momsfritagelse. Desuden gælder antimisbrugslovene, hvis din fond falder ind under selskabsskatten. Det betyder, at du ikke kan misbruge din dispensation på en ondsindet måde. Som direktør kan du så givetvis blive holdt ansvarlig under visse omstændigheder.

Det samme er tilfældet, hvis du ikke tilmelder fonden hos Erhvervskammeret. Hvis fonden selv driver virksomhed, skal du indgive selskabsskatteangivelse på årsbasis. Erhvervsaktiviteter ses som en virksomhed, hvis der er en mere eller mindre bæredygtig organisering af kapital og arbejdskraft, og man forsøger at skabe overskud ved at deltage i økonomien. Et eventuelt overskud fra fonden skal gå til det (sociale) mål. Det er fx muligt, at en fond arrangerer møder, hvormed der tjenes penge. Disse møder kan så opkræve entré. Dette skal der betales skat af. Dette kaldes begrænset skattepligt. En organisation skal indsende en selskabsskat:

 • Hvis det deltager i handelen med en organisation af kapital og arbejde og derved opnår profit eller stræber efter profit, og der ikke gælder nogen undtagelse
 • Hvis det deltager i en aktivitet, som det konkurrerer med økonomiske aktører med, og der ikke gælder nogen fritagelse.
 • Hvis fonden modtager en opfordring fra Skattemyndighederne om at afgive en erklæring.

Der er også nogle standardfonde, der skal betale skat. Ifølge de hollandske skattemyndigheder er disse følgende:

 • Sportsklubber
 • Arrangører af sportsbegivenheder
 • Kulturinstitutioner
 • kirkesamfund
 • Offentlige almennyttige institutioner (ANBI'er)

Det afhænger også af din personlige situation, om og hvor meget moms du skal betale til skattevæsenet, på vegne af fonden. Det er bedst at konsultere en skatterådgiver herom eller selv kontakte skattemyndighederne. Ønsker du professionel rådgivning om emnet, så tøv ikke med at kontakte Intercompany Solutions.  

Navn på fonden og grafisk design

Da der allerede er så mange fonde i Holland, er det meget vigtigt at komme med en original idé. Navnet på din virksomhed betyder meget, samt din hjemmeside og alle andre kanaler, hvorigennem du annoncerer for eksistensen af ​​din fond. Vi anbefaler kraftigt at hyre en professionel til designaktiviteterne, medmindre du selv er grafisk designer og marketingprofessionel. Invester også i et godt hostingfirma, så din hjemmeside kører problemfrit. Du bør også finde ud af, om det domæne, du ønsker at eje, endnu ikke er optaget. Derudover skal du være opmærksom på de farver, du vælger til logoet og hjemmesiden. Hvis det er muligt, så prøv at inkorporere symboler og farver, der matcher dit fundaments mål og ambitioner. Hvis folk er naturligt tiltrukket af logoet og hjemmesiden, er chancerne langt større for, at du finder donorer og frivillige.

Donorer og frivillige til din fond

En fond kan ikke fungere uden donorer. Du kan begynde at rekruttere i dit eget miljø, fx ved at netværke under møder og events. Din rækkevidde øges med din egen hjemmeside og sociale medier, selvfølgelig. Gennem annoncering eller interviews i radio og TV bliver din fond endnu bedre kendt for et større publikum. En fond kører godt takket være sine frivillige. Så du vil helt sikkert få brug for frivillige, hvis du virkelig ønsker at gøre en indflydelse inden for det felt, du valgte at hjælpe. Prøv at bruge alle medier til at nå dem, selv gennem traditionelle kanaler såsom foldere og annoncer eller mund til mund gennem dine bestyrelsesmedlemmer eller donorer. Kort sagt, gør det kendt overalt, at du aktivt søger efter folk til at melde sig frivilligt til din fond. Jo flere donorer og frivillige du har, jo større er den positive indvirkning du kan have på verden.

Hvad er en ANBI?

Hvis du opretter en hollandsk fond, kan du også vælge at gøre den til en ANBI. En ANBI er en institution til offentlig gavn, den hollandske stat bestemmer, hvad dette præcist er. En institution kan kun være en ANBI, hvis den næsten udelukkende er forpligtet til offentlighedens interesse. ANBI'er betaler ingen skat eller væsentligt mindre end nogen anden juridisk enhed. Det skyldes, at de er forpligtet til offentlighedens interesse. Fordelene ved at oprette en ANBI er primært på det finansielle område, såsom:

 • Fonden betaler ikke selv gave- eller arveafgift
 • Donorer til fonden kan trække denne gave fra i deres indkomst- eller selskabsskat
 • ANBI'er kan muligvis inddrive (en del af) energiafgiften

For mere omfattende information om ANBI'er, du kan se her.

Ansøgning om en ANBI-status

Ansøgning om en ANBI-status sker via de hollandske skattemyndigheder. Som ANBI har du en offentliggørelsespligt. Følgende oplysninger skal offentliggøres på din fonds hjemmeside eller enhver anden fælles hjemmeside for din fond, såsom en brancheorganisation:

 • Fondens navn
 • Informationsnummer for juridiske enheder og partnerskaber (RSIN) eller skattenummeret
 • Fondens kontaktoplysninger
 • En klar beskrivelse af fondens formål
 • Politikplanens hovedtema(r).
 • Direktørernes funktioner og navne
 • Lønpolitikken
 • En rapport om de udførte aktiviteter
 • En regnskab

Denne forpligtelse håndhæves af hollandsk lov, hvilket betyder, at du kan få en bøde, hvis du ikke overholder.

Hvilke betingelser skal en ANBI opfylde?

For at blive udpeget som ANBI skal institutionen opfylde alle følgende betingelser:

 • Institutionen skal have fuld fokus på almenvellet. Dette skal blandt andet fremgå af den lovbestemte målsætning og de påtænkte aktiviteter.
 • Institutionen skal varetage den offentlige interesse med næsten alle sine aktiviteter. Dette er 90 % kravet.
 • Institutionen er ikke for profit, med alle dens aktiviteter, der tjener offentlighedens interesse.
 • Institutionen og de personer, der er direkte involveret i institutionen, opfylder integritetskravene.
 • Ingen fysisk eller juridisk person må disponere over instituttets aktiver, som om de var dets egne aktiver. Direktører og politiske beslutningstagere har muligvis ikke et flertal af kontrol over institutionens aktiver.
 • Instituttet må ikke besidde mere kapital, end det med rimelighed er nødvendigt for instituttets virke. Derfor skal egenkapitalen forblive begrænset.
 • Vederlaget til de politiske beslutningstagere er begrænset til en udgiftsgodtgørelse eller minimumsgebyrer.
 • Institutionen har en ajourført politikplan.
 • Institutionen har et rimeligt forhold mellem administrationsomkostninger og udgifter.
 • Penge, der er tilbage, efter at institutionen er lukket, bruges på en ANBI, eller på en udenlandsk institution, der har fokus for mindst 90 % på det offentlige. For en kulturel ANBI skal den positive likvidationssaldo bruges på en ANBI (eller udenlandsk institution, der har fokus for mindst 90 % på det offentlige) med et tilsvarende mål.
 • Institutionen overholder de administrative forpligtelser.
 • Institutionen offentliggør konkrete data på sin egen eller fælles hjemmeside.[1]

Ekstra information om ANBI-status

En forskel på kun et fundament og et ANBI fond, er, at bestyrelsen i et ANBI altid skal bestå af mindst 3 medlemmer. Disse medlemmer behøver ikke at være relateret til hinanden overhovedet. Med en fond uden ANBI-status er der ingen regler om antallet af bestyrelsesmedlemmer eller deres forhold til hinanden. Der er også spørgsmålet om fortjenestefritagelsen. Forventer du at få overskud på en eller anden måde med dit fundament? Så skal du betale selskabsskat, medmindre du kommer under grænsen for fritagelse. I praksis vil man ofte holde sig et godt stykke under det, fordi man ikke har et overskudsmotiv som grundlag. Grænserne for fritagelse er maksimalt 15,000 euro årligt i overskud. Derudover skulle du ikke have tjent mere end 75,000 euro i overskud i løbet af de foregående 4 år.

Hvad er en NGO?

Hvis du ønsker at starte en fond, kan du også overveje at etablere en NGO. NGO oversætter til ikke-statslig organisation. Det betyder dybest set, at det er en non-profit virksomhed, som ikke falder ind under regeringens område. En NGO er i bund og grund en non-profit organisation med et socialt, socialt eller videnskabeligt mål. Det mål kan både være nationalt og internationalt orienteret. For eksempel til udviklingsbistand eller udviklingssamarbejde mellem forskellige nationer for at hjælpe mennesker. NGO'er har ofte ét klart tema, som de beskæftiger sig med, såsom miljøbeskyttelse, beskyttelse af dyr eller beskyttelse af børn.

I de fleste tilfælde er ngo'er organisationer uden et profitmål, som normalt er engageret i miljø, fattigdom og menneskerettigheder. En NGO er derfor ikke en statslig institution. De er non-profit organisationer, der arbejder med frivillige og modtager penge fra donorer. Ikke desto mindre kan NGO'er også være diskussionspartnere for regeringer. For eksempel til rådgivning eller mægling i tilfælde af problemer med børnearbejde eller menneskerettigheder. Nogle NGO'er fokuserer specifikt på udviklingslande, udviklingssamarbejde eller udviklingsbistand. Kendte eksempler på NGO'er er Greenpeace og Læger uden Grænser. Greenpeace er spredt over hele verden; i nogle tilfælde er de en fond, i andre tilfælde en NGO.

Hvordan etablerer man en NGO?

At starte en NGO starter altid med at oprette en hollandsk fond eller et samarbejde. En fond er den juridiske enhed, som du skal registrere i det hollandske handelskammers handelsregister.[2] Intercompany Solutions kan hjælpe dig med registreringsprocessen, hvilket gør det muligt at registrere din fond på få hverdage. Når din fond er oprettet, vil du begynde at udføre forskellige aktiviteter, såsom at skaffe donorer og lede efter bestemte formål, du gerne vil hjælpe. I det væsentlige, når du rent faktisk gør noget, kan du også henvise til din fond som en ikke-statslig organisation (NGO). En NGO er ikke en juridisk enhed, og som sådan er den ikke beskyttet ved lov. Du skal derfor ikke registrere din fond som NGO. Hvis du vil udnævne din organisation til en NGO, er du fri til at gøre det, forudsat at fondens daglige aktiviteter også passer til en NGO. Det kan sammenlignes med, at en hollandsk BV også er et anpartsselskab. Alle hollandske BV'er er også private aktieselskaber, men ikke alle private aktieselskaber er hollandske BV'er. Det samme gælder den hollandske fond og ngo'en, da sidstnævnte er internationalt anerkendt.

Som NGO kan du modtage forskellige tilskud og samarbejde med store organisationer

Et positivt aspekt ved at gøre forretninger med udviklingslande er, at det bringer en rigelig mængde muligheder for hollandske virksomheder. For eksempel i nogle udviklingslande er visse markeder først lige nu ved at dukke op. Det betyder, at enhver virksomhed, der allerede er etableret på det marked, kan udvide deres forretning. Selvom du ikke får meget overskud med en NGO, kan du stadig drage fordel af alle mulighederne. Du kan skabe bedre tjenester og/eller produkter, hjælpe med teknologiske fremskridt, opfinde nye ideer til at gøre tingene hurtigere og bedre, skabe beskæftigelsesmuligheder og generelt hjælpe et land eller en region med at udvikle sig hurtigere. Der er masser af ordninger og tilskud, der er rettet specifikt mod NGO'er, for at bidrage med, hvad de kan.

NGO'er bliver også ofte engageret af De Forenede Nationer (FN) til at deltage i projekter for blandt andet udviklingsbistand eller udviklingssamarbejde. FN køber flere milliarder ind om året gennem udbud. Disse penge bruges derefter til forskellige udviklingsmål, såsom varer og tjenester til krigszoner, katastrofeområder og udviklingsregioner generelt. FN kan også betragtes som en diskussionspartner for udviklingssamarbejde inden for uddannelse, landbrug, miljø og menneskerettigheder. Du bør tjekke, om FN kan hjælpe dig med din non-profit organisation.[3]

Hvordan opløses en foundation?

Hvis du har startet en fond, men den ikke nåede de mål, du havde i tankerne, kan du opløse den, når du vil. Ethvert fundament kan opløses uden problemer. I det væsentlige skal du på forhånd fastlægge alle oplysninger vedrørende eventuel opløsning i vedtægterne. Hvis der er flere personer i bestyrelsen, bør I bestemme, hvad I kan lide at gøre med fundamentet, hvis det ikke lykkes mellem jer. Ellers risikerer du muligvis kedelige situationer i fremtiden. Er der mulighed for, at fonden kan gå konkurs? Så kan en hollandsk dommer opløse din fond.

Hvad har du ellers brug for?

Udover alle de formelle vilkår og betingelser og love, du også skal overholde, er der også nogle praktiske forhold, du bør overveje, inden du stifter en fond. Vi anbefaler altid enhver iværksætter at lave en god forretningsplan for deres forretningsidéer. Hvorfor? Fordi du har alt, hvad du har brug for på papir siden starten. Når din virksomhed er oppe at køre, kan du bruge dette dokument til at måle din vækst og etablere nye mål. En ekstra bonus ved at have en forretningsplan er, at det gør det meget nemmere at søge om finansiering eller tilskud. Næsten alle investorer og banker kræver en forretningsplan, så de overhovedet kan overveje at give dig penge.

Derudover er der basale fornødenheder, du har brug for, såsom et kontorlokale eller i det mindste en hollandsk forretningsadresse. I dag kan du registrere virksomheder på særlige registreringsadresser, hvis du ikke er i stand til at arbejde fysisk i Holland. En hollandsk adresse er afgørende for den officielle registreringsproces. Du skal også kunne foretage og modtage betalinger, så du skal også have en hollandsk bankkonto til din virksomhed. Dette vil give dig mulighed for at betale fakturaer, modtage og indbetale penge og også indsamle donationer og bidrag fra dine donorer eller medlemmer.

Registrer din fond i Holland ved hjælp af Intercompany Solutions

Hvis du er begejstret for at starte en fond i Holland, vi opfordrer dig til at sætte dine ideer på papir. Dette vil give dig mulighed for at se, om fundamentet har nogen merværdi. Du bør også tjekke, om lignende foundations ikke allerede eksisterer. Udover det skal du huske at tjekke navnet for dubletter, samt et eventuelt domænenavn. Når du er indstillet og har fået alle de oplysninger, du har brug for, kan du registrere din fond på få hverdage. Intercompany Solutions kan tage sig af hele processen for dig, herunder ekstra ydelser som åbning af bankkonto og modtagelse af et momsnummer, hvis du planlægger at få et mindre overskud. Du er velkommen til at kontakte os når som helst for rådgivning eller et klart tilbud.


[1] https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen

[2] https://ondernemersplein.kvk.nl/wat-is-een-ngo-en-hoe-start-u-er-een/

[3] https://ondernemersplein.kvk.nl/wat-is-een-ngo-en-hoe-start-u-er-een/

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?

KONTAKT EN EXPERT
Dedikeret til at støtte iværksættere med at starte og vokse forretning i Holland.

Medlem af

menuchevron nedkryds cirkel