Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert

Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert

aktionær nederlands selskab

Indkomstboks 2: Aktionærer som udenlandske skattepligtige

Aktionærer som udenlandske skatteydere

Indtægterne inkluderet i Box 2 for udenlandske skattepligtige indgår den berettigede hollandske indkomst (beregnet på samme måde som for beboere) fra lokale virksomheder, undtagen i tilfælde hvor aktiebesiddelsen tilhører en virksomheds egenkapital.
Fiskale partnere er underlagt særlige krav.

Den indkomst, der skal angives i boks 2, inkluderer kapitalgevinster og / eller udbytte (hovedindkomstposter) opnået af en udenlandsk skatteyder med væsentlige interesser (> 5% aktiebesiddelse) i et hjemmehørende selskab minus eventuelle tab relateret til aktiebeholdningen og den monumentale bygning skattefradrag.

Fradrag og personlige tillæg ("persoonsgebonden aftrek" på nederlandsk) gælder ikke for udenlandske skatteydere, der kun har indkomst, der kvalificerer sig til boks 2.

Den nederlandske overdragelse / udskudelse af skat for lovpligtige fusioner / fusioner og fusioner er ikke gældende for udenlandske skatteydere, hvis det overlevende / overtagende selskab er etableret uden for Holland.

Forhøjet udsigt over en kvinde, der beregner fakturaer ved hjælp af lommeregner på skrivebordet

Hvis et nederlandsk selskab ændrer sin skattemæssig bopæl, anses forflyttningen som en (skattepligtig) betydelig aktiepostoverførsel.

En virksomhed etableret under udenlandsk jurisdiktion, der har kvalificeret som hjemmehørende selskab i Holland i mindst fem år, men har flyttet til et andet land med henblik på beskatning, betragtes som hjemmehørende selskab i Holland i yderligere ti år.

Hvis det samlede beløb i boks 2 er et negativt tal, betragtes indkomsten som et væsentligt aktiebesiddelsestab for udenlandske beboere. Sådanne tab er fradragsberettigede og kan kompenseres (underskud eller tilbageførsel) efter de samme regler som for hjemmehørende skattepligtige. Disse tab kan aggregeres med eventuelle kvalificerede tab fra skatteforpligtelser for residente skattepligtige.

Den skattepligtige base bestemmes af særlige regler, hvis skatteyderen emigrerer eller det nederlandske selskab, hvor han / hun er en væsentlig aktionær, overfører sin skatteplads til et andet land.

Vores nederlandske specialister inden for beskatning kan yde rådgivning om din skatteposition. Vi kan forberede og indsende din årlige indkomstskat rapport og tage sig af andre forhold i forbindelse med skatteoverholdelse. Kontakt os venligst, hvis du har brug for yderligere information eller skattehjælp.

 

 

 

 

Kan du lide denne artikel?

Del på whatsapp
Del på Whatsapp
Del på telegram
Del på telegram
Del på skype
Del via Skype
Del på email
Del via e-mail

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?