Åbn en gren i Holland

Internationale virksomheder, der planlægger at etablere tilstedeværelse på det nederlandske marked til en lav pris, kan åbne lokale filialer. Afdelingen har ikke en juridisk personlighed og betragtes som en udvidelse til det internationale selskab. Derfor er moderselskabet etableret i udlandet ansvarligt for alle sine handlinger.

Operationerne i nederlandske filialer forvaltes af repræsentanter for moderselskaberne i kraft af en PoA (fuldmagt). Afdelingen skal udføre de samme operationer som sin forælder og navnet skal være identisk. Dets handlinger styres samtidigt af de nederlandske love og lovgivningen i det land, hvor det internationale moderselskab er indarbejdet.

Afdelingen giver fast driftssted til en lavere pris i forhold til andre hollandske selskabstyper, og der er ingen minimumskapitalkrav med hensyn til dets indarbejdelse. Derfor foretrækker mange internationale virksomheder denne form for forretning.

Nederlandske filialer vs. lokale virksomheder

Den vigtigste definerende karakteristika for en filial, sammenlignet med andre forretningsformer som datterselskaber i Holland, er dens fulde afhængighed af sit internationale moderselskab. Derfor har det internationale selskab ansvar for eventuelle forpligtelser og gæld hos den hollandske filial.

firma-struktur-2

Proceduren for filialregistrering er lettere sammenlignet med andre virksomhedstyper, fx det private aktieselskab, men det skal stadig overholde lovkravene for beskatning og beskæftigelse. Ifølge loven skal alle filialer være omfattet af socialforsikring. Ellers kan filialrepræsentanten blive personligt ansvarlig i tilfælde af manglende betaling af de nødvendige bidrag. Brancher åbnet i Holland har normalt økonomiske forpligtelser, der er identiske med de lokale virksomheder.

De talrige traktater for undgåelse af dobbeltbeskatning, som Nederlandene har underskrevet med andre lande, reducerer filialernes skattebyrde, hvis de kvalificerer til nedsættelse af kildeskat for royalties, renter og udbytter.

Registrering af en nederlandsk filial

Afdelingen skal være registreret i Handelsregistret på Kommerciel Afdeling med de relevante dokumenter og detaljer, inden den kan påbegynde sine forretningsaktiviteter. Alle papirer skal notariseres, med en legaliseret oversættelse på hollandsk. Notifikationen finder sted i den stat, hvor moderselskabet er bosat.

De dokumenter, der er nødvendige for indarbejdelse, kan være tilfældsspecifikke, men generelt er det nødvendigt: bevis for oprettelsen af ​​det internationale selskab (et uddrag fra handelsregisteret i bopælslandet med registreringsdato og virksomhedsoplysninger), registreringsbevis, navn, registreret adresse, navne og detaljer for direktørerne og sekretæren (eller andre ledere), protokol for diskussionen, hvor bestyrelsen besluttede at åbne filialen, adresse og navn på filialen, repræsentantens navn, repræsentantens og branchens aktiviteter .

Forretningsmanden sætter et stempel på kontrakten

Efter registreringen, den Virksomhedsregistrering i Holland vil frigive registreringsbeviset optaget under et unikt nummer. Derefter skal filialen registreres for skat og socialsikringsbidrag. Efter alle disse trin kan filialen begynde at fungere i Holland.

Fordele ved at åbne en hollandsk gren

Proceduren for filial registrering er let og tager mindre tid end den direkte integration af en hollandsk virksomhed. Derfor foretrækker nogle internationale virksomheder at etablere filialer. Andre fordele er lave omkostninger til inkorporering og milde regnskabskrav.

De vigtigste kendetegn ved filialer i Holland er stort set de samme som i andre lande. For eksempel i Hong Kong er procedurerne for filialbeskatning og -registrering meget ens. Det er dog i din bedste interesse at bruge tjenester fra en lokal specialist i inkorporering eller en advokat for at sikre, at du følger de nederlandske regler og regler for virksomhedens etablering.

Hvis du har brug for flere detaljer om at starte en hollandsk virksomhed, bedes du kontakte vores lokale agenter i virksomhedsformationen.

kontakt en ekspert knap