Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert

Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert

Åbne et generelt partnerskab i Holland (VOF)

Venootschap Onder Firma (VOF) eller General Partnership er et selskab etableret af mindst 2 medlemmer gennem en aftale, der er registreret hos Commercial Chamber (Trade Register). Denne enhed er almindeligt oversat som "selskab med partnere". Det generelle partnerskab bør ikke forveksles med Professionelt partnerskab which represents cooperations of professionals where the main goal is not the joint performance of business activities.

Hovedtræk ved den nederlandske VOF (General Partnership)

Hver af partnerne skal bidrage til den fælles forretning, fx varer, penge, arbejde eller viden. I modsætning til andre enheder i landet er VOF ikke forpligtet til at have en minimumskapital til drift.

Et andet vigtigt træk ved det hollandske generelle partnerskab er forbundet med medlemmernes ansvar. Hver involveret partner er ansvarlig for virksomhedens gæld, selv når de er oprettet af en anden partner i VOF. Af denne grund skal partnerskabskontrakten udarbejdes og indgå i en notares tilstedeværelse.

Hvad angår afgifter, skal kontrakten indleveres til Commercial Chamber. Hver af partnerne skal betale indkomstskat i forhold til deres overskudsandel, ligesom en uafhængig enhed. Derfor har hver partner særskilte skattefradrag og godtgørelser.

VOF-aftalen skal angive myndighed, bidrag, aktier og opsigelsesordninger med hensyn til overskuddet. Det skal også indeholde en formel for overskudsfordeling. Sådanne kontrakter kan udarbejdes af en notarius publicus eller medlemmerne af partnerskabet ved hjælp af en modelaftale.

Nederlandske vof: selskabsansvar

Partnerne i en VOF bærer fælles og flere ansvar i forhold til virksomhedens gæld. Hvis partnerskabets aktiver ikke er tilstrækkelige til at dække gælden, har kreditorer ret til at kræve medlemmers personlige aktiver.

If the partners are spouses with no marriage settlement, creditors have the right to claim the assets of both spouses. If a settlement exists, only the assets of the spouse in debt are considered to fall in the scope of the business. In a business partnership between a husband and wife, both spouses can claim allowances if they undertake to perform equal shares of the tasks.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om det hollandske generelle partnerskab, bedes du kontakte vores lokale firma rådgivere.

Nederlandske vof: poster og konti

Med hensyn til optegnelser og konti fastslår den nederlandske lov, at alle personer, der er involveret i erhvervslivet eller udøver uafhængige erhverv, er forpligtet til at føre regnskaber og regnskaber og til at gemme dokumenter, bøger og andre informationskøretøjer, der er knyttet til disse registre og regnskaber. I en VOF skal hver partner udarbejde en årlig balancetabel og en resultatopgørelse.

Læs her if you would like to explore other company types, such as the sole proprietorship and the private limited company in the Netherlands. 

Kan du lide denne artikel?

Del på whatsapp
Del på Whatsapp
Del på telegram
Del på telegram
Del på email
Del via e-mail
Del på weixin
Del på WeChat