Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert

Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert

Det nederlandske skattesystem

Det nederlandske skattesystem

Fysiske og erhvervsmæssige personer, der er ansat eller udfører forretningsaktiviteter i Holland, skal følge de lokale skattekrav. Betaling af skat i Holland er obligatorisk både for virksomheder etableret i lande og filialer af internationale enheder. Stof har en rolle i skattestatusen, en virksomhedsadresse i Nederlandene skal være i overensstemmelse med stofkravene fra skattemyndighederne.

Hvis du ejer en virksomhed, kan vores repræsentanter give dig oplysninger om det nederlandske skattesystems lokale revisions- og regnskabsprincipper.

Selskabsskat i Nederlandene

beskatning af selskaber i Nederlandene er baseret på bopæl. Virksomheder, der er oprettet lokalt, betragtes som juridiske enheder for hollandske beboere, et hollandsk beboerfirma. De skylder selskabsskatter med hensyn til deres indkomst genereret over hele verden. Ikke-hjemmehørende virksomheder beskattes kun med hensyn til indtægter genereret i landet. Selskabsskatten er 15 procent for det årlige overskud op til EUR 245 000. Indkomst, der overstiger dette beløb, beskattes med 25% procent. I de kommende år vil selskabsskattesatserne falde yderligere.

Hollandsk-selskabsskat-satser-fremtid-2019-2020-2021 15%

Landet opkræver ikke kildeskat på royalties eller renter. Udbytte beskattes ikke på hjemmemarkedet; ellers er skatteprocenten på udbytte 15 procent. Nederlandene har indgået talrige aftaler med andre lande verden over for at undgå dobbeltbeskatning og sænke skattebyrden for virksomheder.

Andre gældende skatter for selskaber i Holland er skat for overdragelse af fast ejendom og moms (21 procent standard sats og 6 procent reduceret sats). Alle enheder betaler Moms i Holland har brug for en registrering.

For hollandske virksomheder matcher regnskabsåret normalt kalender 1 med 12 måneders varighed. Kortere perioder kan overvejes i integrationsåret. Skatten på selskabsindkomst udbetales årligt, op til 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Det hollandske skattekontor eller ”Belastingdienst” på hollandsk er det agentur, der har ansvaret for interne indtægter og beskatning.

Personlig beskatning i Holland

Nederlandske beboere beskattes med hensyn til deres indkomst på verdensplan udlændinge betaler kun skat på indtægter genereret lokalt. Princippet om beskatning af fysiske personer er progressiv med tre afsnit: Sektion 1 gælder for indkomst fra bolig, beskæftigelse eller virksomheder; afsnit 2 er for indtægter af væsentlig interesse afsnit 3 er relevant for investeringer og besparelser.

Fysiske personer er forpligtet til at respektere beskatningsåret og deponere eventuelle forpligtelser før 1. april i det næste år. Forsinkelser / manglende betaling er genstand for sanktioner.

Hvis du vil have mere information om skatter og skatter, skal du ikke kontakte vores agenter i Holland.

kontakt en ekspert knap

Kan du lide denne artikel?

Del på whatsapp
Del på Whatsapp
Del på telegram
Del på telegram
Del på skype
Del via Skype
Del på email
Del via e-mail

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?