Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert
ANSØG EN GRATIS KONSULTATION

Service - Virksomhedsoverholdelse

Opdateret den 19. februar 2024

Hvis du ønsker at etablere en hollandsk virksomhed, skal du informere dig selv om visse overholdelsesforpligtelser. Enhver virksomhed eller virksomhed, der vil drive forretning i Holland, skal registrere sig officielt hos det hollandske handelskammer og efterfølgende også hos de hollandske skattemyndigheder. Dette skyldes nationale skatteformål og den tilsvarende pligt til at indberette og indberette skat samt flere betalingsforpligtelser. I praksis medfører dette et ansvar for hollandsk indkomstskat, selskabsskat og merværdiskat (hollandsk BTW). I nogle tilfælde kan der også opkræves udbyttekildeskat og rentekildeskat. For at være i stand til at overholde disse love og regler, anses et solidt og korrekt virksomhedsoverholdelsesprogram eller -strategi for at være afgørende for enhver succesfuld hollandsk virksomhed.

Hvorfor er virksomhedens compliance vigtig?

Virksomhedsoverholdelse betyder, at du overholder lovene i et bestemt land, hvor du etablerer din virksomhed. For eksempel har enhver hollandsk virksomhed en juridisk forpligtelse til at holde en korrekt administration. Du skal opbevare alle administrative filer i mindst syv år, hvilket kan gøres både fysisk og digitalt. Hvis du ikke overholder sådanne love og regler, kan du forvente modforanstaltninger såsom bøder og bøder. I meget ekstreme situationer kan du også blive retsforfulgt i forbindelse med skatteunddragelse og/eller underslæb. Desuden, hvis du ikke fører en korrekt administration eller nægter at indgive selvangivelse, kan de hollandske skattemyndigheder vende bevisbyrden med hensyn til opkrævning af skat. Således vil organisationen estimere dine skatter baseret på oplysninger, de har. Intercompany Solutions kan hjælpe dig med at holde en solid administration, dine selvangivelser og alt, hvad der ellers er forbundet med virksomhedens compliance. På den måde undgår du at komme i en usikker situation.

Skat i Holland

Generelt ses Holland som et land med et meget effektivt og effektivt skattekontor. Selve landet er stærkt reguleret med en moderne it-infrastruktur til at supplere statslige anliggender. Overholdelse af nationale skattelove er ret let, da love og regler er ligetil og ret lette at forstå. Dette gør det muligt for enhver virksomhed og hollandsk virksomhed at overholde disse vilkår, hvis de vælger at gøre det. Vi vil forklare mere om overholdelse af skatteregler på denne side, hvilket gør det muligt for dig at beslutte, om compliance er en mulighed for din (fremtidige) virksomhed.

Hvad er definitionen af ​​virksomhedsoverholdelse?

Overholdelse refererer generelt til de metoder, en virksomhed eller virksomhed kan bruge til at sikre, at de overholder alle gældende love og regler i forhold til deres virksomhed i et bestemt land. Det siger også noget om, hvordan en virksomhed følger sin egen interne compliance-struktur. Den egentlige definition af overholdelse henviser til handlingen for at overholde eksisterende regler og/eller standarder. I erhvervslivet betyder det dybest set, at du har processer på plads, der sikrer, at din virksomhed og alle dens medarbejdere følger alle standarder, love, etiske praksisser og regler, der gælder for din virksomhed og i det hele taget hele den branche, du opererer i.

Hvad er det væsentlige formål med virksomhedens compliance?

Man skulle tro, at compliance kun handler om at følge loven i et bestemt land, men det går faktisk lidt ud over det. I en nylig undersøgelse viste det, at næsten 70 % af alle virksomheder og organisationer angiver, at visse overholdelsesbestræbelser kan hjælpe med at reducere problemer som:

 • Retsomkostninger
 • Lovgivningsmæssige problemer
 • Den samlede løsningstid for administrative opgaver og bøder

Compliance handler derfor ikke kun om at overholde gældende love. Det er også en sikring for at forhindre unødvendige påvirkninger, når en virksomhed ikke overholder de gældende love og regler (ved et uheld). Derfor kan man sige, at compliance også handler om forebyggelse, i modsætning til blot at overholde loven. En solid overholdelsesstrategi vil effektivt undgå problemer overhovedet, hvilket gør det nemmere for dig at gøre forretninger i Holland problemfrit og ubesværet.

Forskellen mellem ekstern og intern compliance

Når vi taler om skatteoverholdelse, henviser vi til eksterne betingelser, der skal opfyldes. Men enhver virksomhed kan også have en intern overholdelsesstrategi eller struktur. I bund og grund beskæftiger næsten alle virksomheder sig med en blanding af både intern og ekstern (regulatorisk) overholdelse. Intern compliance er mere rettet mod at opretholde et vist kvalitetsniveau eller en forretningsstandard, du ønsker, at din virksomhed skal opfylde. Corporate compliance har til formål at reducere compliance-risici ved hjælp af compliance-funktioner. En compliancerisiko er dybest set alt, der kan bringe din virksomhed i fare.

5 typer overholdelsesfunktioner

Corporate compliance har til formål at forebygge og reducere visse forretningsrisici. Disse kan identificeres i 5 separate overholdelsesfunktioner:

1. Identifikation af risici

Det første og også vigtigste fokus for virksomhedens compliance er identifikation af potentielle trusler og risici for din virksomhed. Ideelt set før disse overhovedet sker. Hvis dit compliance-program er gennemtænkt, vil du være i stand til at identificere eventuelle compliance-problemer, før de sker, og nå at ordne disse, før der rent faktisk sker noget. Et meget simpelt eksempel: du har modtaget et brev fra de hollandske skattemyndigheder, hvori det står, at din årlige selvangivelse er for sent. Identifikationen af ​​denne risiko vil opfordre dig til at indgive selvangivelsen.

2. Forebyggelse af risici

Når du er i stand til at identificere risici, kan du opsætte forebyggende foranstaltninger for at forhindre potentielle problemer. Dette kan opnås ved at implementere visse kontrolmekanismer for at beskytte din virksomhed mod identificerbare risici. Et meget simpelt eksempel: Sæt en frist hver gang du skal indsende en selvangivelse. Dette vil give dig mulighed for at indsende din selvangivelse til tiden, så du ikke skal modtage rykkere i fremtiden.

3. Overvågning af risici

For at lære af tidligere fejl og arbejde mere effektivt, bør dit virksomheds compliance-program også omfatte risikoovervågning. Ved at spore, analysere og overvåge potentielle risici kan du teste, om dit nuværende program er effektivt. Overvågning af risici giver dig også mulighed for at teste, om trinene til risikoidentifikation og forebyggelse fungerer godt. Et meget simpelt eksempel: efter 3 bøder beslutter du dig for at hyre en tredjepart, til at overvåge og hjælpe dig med dine skatteforpligtelser.

4. Løsning af risici

Når du først kender til potentielle risici, er det også meget vigtigt at implementere strategier for at løse disse, hvis de dukker op. Selv den bedste strategi kan stadig rumme plads til, at en risiko kan 'glide igennem', hvorfor det er vigtigt for dig at vide, hvordan du håndterer risici. Et meget simpelt eksempel: der er kommet ny lovgivning, der tvinger dig til at ændre måden, du håndterer din administration på. Dette opfordrer dig til at ændre din overholdelsesstrategi.

5. Rådgivning om potentielle risici

Hvis du ikke er så godt bekendt med compliance-regler, råder vi dig kraftigt til at søge bistand fra en tredjepart som f.eks. Intercompany Solutions. Vi kan tage et kig på din virksomhed og overordnede situation for at give dig personlig rådgivning om den mest passende virksomheds overholdelsesstrategi. Hvis du ønsker, at din compliance-afdeling skal køre problemfrit, bør du bruge alle fem compliance-funktioner. Disse arbejder sammen for dig for at sikre mindst mulige risici for din virksomhed.

Oversigt over hollandske skatter

Der er flere officielle skatter i Holland, som gælder for fysiske personer såvel som virksomheder. Disse hollandske skatter består også af direkte skatter og indirekte skatter. Direkte skatter er skatter såsom indkomstskat, som du betaler direkte til de hollandske skattemyndigheder. Indirekte skatter er skatter som punktafgifter og motorkøretøjsafgifter.

Direkte skatter

Når du betaler dine skatter direkte til de hollandske skattemyndigheder, betragtes disse som direkte skatter. Du betaler direkte skat af din indkomst, overskud og kapital. Hollandske direkte skatter er som følger:

 • Indkomstskat
 • Lønsumsafgift
 • Selskabsskat
 • Udbytteskat
 • Arveafgift
 • Gaveafgift
 • Spilleafgift
 • Kapitalgevinstskat

Indirekte skatter

Når det ikke er dig, der betaler skat direkte til de hollandske skattemyndigheder, men en anden, kaldes disse indirekte skatter. For eksempel afgifter, der er inkluderet i priserne og satserne for produkter og tjenester. Af denne grund kaldes indirekte skatter også omkostningsforøgende skatter, såsom de skatter, der pålægges produkter som alkohol og brændstof. Hollandske indirekte skatter er som følger:

 • Omsætningsafgift (moms)
 • Punktafgifter
 • Afgifter på personbiler og motorcykler (bpm)
 • Motorkøretøjsafgift (mrb)
 • Skat tunge motorkøretøjer (bzm)
 • Overførselsskat
 • Forsikringsafgift
 • Lejeafgift
 • Bankskat
 • Miljøafgift
 • Importafgift
 • Eksporterklæring[1]

Hvordan påvirker dette dig, når du ejer en hollandsk virksomhed?

Hvis du ejer en virksomhed i Holland, formodes det, at du enten har indkomst eller formue fra hollandske kilder. Derfor formodes du også at hæfte for flere afgifter. De mest ligetil skatter er hollandsk indkomstskat og BTW (moms), men som vi forklarede ovenfor, er der flere skatter, du bør tage i betragtning.

De hollandske skattemyndigheder har generelt adgang til alle former for personoplysninger via forskellige statslige organer, men hver virksomhedsejer er stadig eneansvarlig for at indsende en korrekt årlig og kvartalsvis selvangivelse. Hvis du vil sikre dig, at dette bliver gjort rigtigt, råder vi dig til at lede efter en specialiseret tredjepart, som du trygt kan outsource dit skattemæssige ansvar til. Intercompany Solutions har mange års ekspertise med services som:

 • Rådgivning om hollandske skatter
 • At holde en korrekt administration
 • Indgivelse af alle periodiske selvangivelser
 • Assistere virksomhedsejere med deres overholdelsesprogram
 • Åbning af bankkonti
 • Registrering hos det hollandske skattekontor

Husk, at alle virksomheder, der er underlagt hollandske skatter, er forpligtet til at overholde meget specifikke regler og forskrifter. Dette er også direkte forbundet med dit oprindelsesland og eventuelle skatteaftaler, der eksisterer mellem dit hjemland og Holland. Vores finansielle rådgivere kan hjælpe dig med ethvert spørgsmål, problem eller forespørgsel, du måtte have vedrørende emnet. De beskæftiger sig dagligt med komplekse skatte- og overholdelsesspørgsmål og er dermed i stand til at informere dig korrekt og væsentligt. Du er velkommen til at kontakte os til enhver tid for rådgivning eller et klart tilbud.


[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belasting-betalen/overzicht-rijksbelastingen

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?

KONTAKT EN EXPERT
Dedikeret til at støtte iværksættere med at starte og vokse forretning i Holland.

Medlem af

menuchevron nedkryds cirkel