Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert

Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert

Oprettelsen af ​​et aktieselskab i Holland

Oprettelsen af ​​et aktieselskab i Holland

Hvis du ønsker at oprette et selskab i Holland, kan du vælge et "privat aktieselskab", også kendt som en BV. Denne juridiske enhed kan sammenlignes med den belgiske BVBA. Du kan have en række motiver til at oprette en BV.

Hvorfor skal jeg bruge en hollandsk BV?

Selvom du også kan gøre forretninger med din belgiske BVBA på tværs af grænsen, kan en hollandsk BV, der har en forretningsadresse i Holland, give dine lokale kunder, forretningspartnere og medarbejdere bare lidt mere tillid til din organisation. Når du først har opereret i Holland, bliver du snart nødt til at håndtere hollandske regler.

Fordelen ved en BV er, at den er en juridisk enhed, så den kan deltage i juridiske transaktioner under sit eget navn og således kan indgå en købsaftale.

Ved en BV garanteres kontinuitet, fordi en direktørs eller aktionærs død eller konkurs ikke har nogen konsekvenser for virksomhedens overlevelse. Aktierne i en BV kan også overføres relativt let.

Og omvendt: direktøren og aktionæren er i princippet ikke ansvarlig over for deres private aktiver for BV's gæld eller for eksempel i tilfælde af konkurs i virksomheden. En BV har egenkapital, hvorfra kreditorer kan inddrive. Bemærk dog, at i henhold til hollandsk lov kan en direktør i visse tilfælde holdes ansvarlig for selskabets gæld.

Hvordan opretter jeg en hollandsk BV?

En BV er kun mulig med en notar, og dette kan ikke afviges fra. En notar udarbejder en inkorporeringsakt, som vedtægterne for BV skal være en del af. Vedtægterne er de grundlæggende regler og indeholder under alle omstændigheder oplysninger om navn, formål, sæde og aktier (inklusive hvem der modtager aktier og prisen for aktierne).

I hollandsk lov hedder det i mange bestemmelser, at hovedreglen kan afviges fra vedtægterne. Du kan bruge en BV som du ønsker inden for rammerne af loven.

Fra det øjeblik, hvor notaren passerer inkorporeringsakt, skal BV være registreret i Handelsregnskabets handelsregister. Generelt tager notaren sig af denne registrering.

Aktionæraftalen

Hvis du har flere aktionærer, kan du udarbejde en aktionæraftale, helst inden oprettelsen af ​​BV. Her kan du fastlægge aftaler, der ikke er medtaget i vedtægten (vedtægterne), eller som kræver yderligere uddybning, såsom at aktionærer ikke må konkurrere med hinanden, vedrørende udøvelse af stemmerettigheder, når aktierne kan være overføres til en tredjepart (eller skal tilbydes de andre aktionærer) og de bestyrelsesbeslutninger, der først skal forelægges aktionærerne til godkendelse.

Du kan gøre aktionæravtalen så omfattende som muligt, hvis du ønsker det, men dette skal være i overensstemmelse med stiftelsesakten.

Forvaltningsaftalen

Det anbefales ofte, at direktørens (e) rettigheder og forpligtelser over for virksomheden fastlægges i en managementaftale. Dette kan omfatte aftaler om blandt andet styring og godtgørelse af udgifter til direktøren, de beslutninger, som direktøren først skal forelægge aktionærerne til godkendelse, ikke-fortrolighed og ikke-konkurrenceaftaler, direktørens centrale pligter og måde, hvorpå instruktøren skal udføre arbejde.

Hvis direktøren er en fysisk person, kan han eller hun være kvalificeret som medarbejder i henhold til nederlandsk ansættelseslovgivning. Hvis dette er tilfældet, har det ansættelsesret og skattemæssige konsekvenser. En ledelsesaftale bestemmer ofte, at direktøren ikke betragtes som en medarbejder, men som en entreprenør. Men hvad enten der er en ren kontrakt eller en ansættelseskontrakt, det bestemmes af nederlandsk lov; kontraktens navn er uomstrækkelig. Mere information om hollandske ansættelsesret findes her.

Er der behov for en minimumskapital?

Ved etablering af en BV behøver du ikke betale en obligatorisk minimumskapital. Du kan oprette en BV med en kapital på en euro cent.

Kan du lide denne artikel?

Del på whatsapp
Del på Whatsapp
Del på telegram
Del på telegram
Del på skype
Del via Skype
Del på email
Del via e-mail

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?