Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert

Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert

Det nederlandske skattesystem

Den nederlandske regering bekæmper skatteunddragelse og unddragelse

Den nederlandske regering har besluttet at støtte en ny politik for skatter foreslået af Menno Snel, Statssekretær for Finans og at handle i forhold til den første prioritet på dagsordenen: Stop skatteunddragelse og undgåelse.

I de kommende år omfatter politikken 5-prioriteter:

  1. at stoppe skatteunddragelse og undgåelse
  2. at reducere skatten på arbejde
  3. at fremme et konkurrencedygtigt skat klima for virkelige aktiviteter i økonomien
  4. at gøre beskatningsordningen grønnere,
  5. og mere brugbar.

Ifølge Snel udgør disse fem prioriteter et stort skridt i retning af et forbedret skattesystem. Han tilføjer, at det nye system stadig er ufuldstændigt. Denne og den næste regering skal sætte en løbende indsats i forfølgelsen af ​​et mere forståeligt, brugbart, retfærdigt og enklere skattesystem for at sikre en upartisk beskatning for virksomheder og enkeltpersoner.

Stop skatteunddragelse og undgåelse

Statssekretærens politik til bekæmpelse af skatteunddragelse og undgåelse omfatter to søjler: At fremme integritet og gennemsigtighed og beskytte skattegrundlaget.

Indførelse af et kildeskatssystem

I 2021 planlægger Holland at vedtage en kildeskattesystem med hensyn til royalty og renter til jurisdiktioner med lav skat og tilfælde af misbrug af skatter. På denne måde vil Holland ikke længere være en kanal til lavskattelande. Hr. Snel gør det klart, at han har til formål at stoppe skatteunddragelse og undgåelse og at afslutte billedet af holland som en stat der letter skatteunddragelse fra multinationale virksomheder. Det gode investeringsklima er truet af dette indtryk.

traktater

Det er regeringens mål at give Holland og dets partnere effektive værktøjer til at imødegå skatteunddragelse. Derfor tilføjer regeringen flere bestemmelser end mange andre lande for at stoppe misbrug i sine traktater for skat i kraft af den multilaterale konvention om gennemførelse af skatteforpligtelsesrelaterede foranstaltninger til forebyggelse af baseerosion og fortjenesteforskydning. Denne indsats har til formål at forhindre ukorrekt brug af det omfattende nederlandske system af skatterelaterede traktater.

Opbygning af de europæiske skatteunddragelsesdirektiver

Holland vil vedtage strengere foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af ​​de to EU-direktiver, der forhindrer skatteunddragelse (ATAD1 og ATAD2) end forudset i disse direktiver. F.eks. Ingen gruppefritagelse for reglen om indtægtsdrivning. Endvidere vil der ikke blive anvendt stillevilkår i forhold til eksisterende lån, og maksimumsgrænsen skal nedsættes fra 3M til 1M Euros.

Holland vil indføre en regel for minimumskapital for forsikringsselskaber og banker for at fremme mere ligebehandling af egenkapital og gæld for alle sektorer. Denne aktion forventes at resultere i en sundere økonomi og større virksomhedsstabilitet.

Ophavsret og offentliggørelse af bøder

Gennemsigtighed er meget vigtigt for at tackle skatteunddragelse og undgåelse. De overordnede politiske mål i dette aspekt er arvet af den tidligere regering. Holland skal præcisere den ikke-oplysningsret for notarer og advokater. Culpable negligence bøder vil blive annonceret offentligt, således at disse udbydere af finansielle tjenesteydelser bliver mere ansvarlige i at rådgive om planlægning af skatter.

Finansmarkeds integritet

Den hollandske regering forbereder lovgivningen om oprettelse af et register for ultimative ejere. Lovgivningen om tillidskontorer vil blive strengere.

Europæiske initiativer til kulturændringer

Den hollandske regering godkender EF's forslag for at øge gennemsigtigheden. Kommissionen har foreslået et obligatorisk oplysningsdirektiv, der kræver, at finansielle formidlere (advokater, skatterådgivere, trustkontorer, notarer mv.) Informerer myndighederne om muligvis misbrugte grænseoverskridende ordninger for skatteplanlægning. Lovgivningen foreslået vedrørende rapporter fra multinationale virksomheder for skatte jurisdiktioner vil vise omfanget af manglende overholdelse af skatteforpligtelser.

Kontakt os knap

Kan du lide denne artikel?

Del på whatsapp
Del på Whatsapp
Del på telegram
Del på telegram
Del på skype
Del via Skype
Del på email
Del via e-mail

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?