Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert
ANSØG EN GRATIS KONSULTATION

Nye momsregler for e-handel i EU fra 1. juli 2021

Opdateret den 19. februar 2024

Hvis du ønsker, at dit hollandske e-handelsfirma skal drive forretning i hele EU, skal du håndtere andre momsregler end dem, der gælder, hvis du kun leverer til kunder i Holland. En række grundlæggende regler gælder for moms i EU. Dette inkluderer visse tærskelbeløb for opkrævning af moms, hvis du sælger til forbrugere i andre medlemsstater samt momsregistrering i udlandet. Fra 1. juli 2021 gælder der dog nye momsregler for e-handel. Denne artikel vil forklare de vigtigste momsregler for hollandske virksomheder inden for e-handel, såsom webbutikker og platforme, der leverer til udenlandske forbrugere i EU. Dette inkluderer også dropshipping.

Grundlæggende regler, der gælder i hele EU

Moms opkræves i alle lande inden for EU. EU-lande bestemmer selv niveauet for momssatser på produkter. Hvilket land der har tilladelse til at opkræve moms bestemmes af:

 • Fra hvilket EU-land produkterne sendes
 • I hvilket EU-land produkterne ankommer
 • I hvilket land er der importeret produkter fra lande uden for EU
 • Hvem importøren er: leverandøren, webshoppen eller kunden ved import af produkter
 • Hvis du leverer til andre iværksættere eller til kunder uden momsnummer (forbrugere i modsætning til registrerede virksomheder)

Ved salg og levering, hvor varer sendes fra Holland til forbrugere i andre EU-lande, skal der betales hollandsk moms som basis, så længe du holder dig under et bestemt tærskelbeløb. Dette betyder, at du opkræver hollandsk moms for din udenlandske kunde, indtil din omsætning i det relevante land når det gældende tærskelbeløb.

Tærskelbeløb for udenlandsk salg

Inden for EU er der aftalt tærskelbeløb for opkrævning af moms på salg til forbrugere i andre medlemsstater. Dette er også kendt som fjernsalg. Hvis din omsætning i et andet EU-land overstiger tærskelbeløbet inden for et år, beregner du momssatsen for det pågældende land. Du betaler derefter moms der og indsender en momsangivelse. Tærsklen for fjernsalg varierer fra land til land. De hollandske skattemyndigheder har mere detaljerede oplysninger om dette.

Tærskelbeløbene gælder ikke for levering af punktafgiftspligtige varer, såsom alkoholholdige drikkevarer og cigaretter. Tærskelbeløbene gælder heller ikke for nye eller næsten nye transportmidler såsom biler. Leveringer af disse typer varer tæller ikke med tærskelbeløbene. Ved hver levering uanset beløb beregner du momsen i det land, hvor disse varer sendes.

Hvis du sælger varer, der falder ind under den såkaldte marginordning, tæller disse leverancer ikke med tærskelbeløbene. Hvis du anvender margenordningen, skylder du hollandske moms til de nederlandske skattemyndigheder på varernes fortjenstmargen. Du opkræver ikke moms af kunden og angiver ikke dette på fakturaen, da momsen allerede er inkluderet i din salgspris.

Oplysninger om momsregistrering

Du kan kun beregne udenlandsk moms med en momsregistrering i det pågældende land. Du modtager et momsnummer fra de udenlandske skattemyndigheder og indsender en lokal momsangivelse. Ydermere kan du også hyre en skatterådgiver, som tager sig af din udenlandske momsregistrering og -angivelse, ICS hjælper altid gerne med sådanne opgaver. Sørg for rettidig momsregistrering i det land, hvor du skal betale moms, for at undgå store bøder. Selvom du først har betalt moms i Holland, har de udenlandske skattemyndigheder stadig ret til den skyldige moms der. Du skal stadig betale disse i udlandet, før du kræves tilbage den hollandske moms.

Hvornår skal man bruge en udenlandsk momssats?

Når du leverer til kunder i et andet EU-land, der ikke afgiver momsangivelse, f.eks. Forbrugere, kan du altid bruge den udenlandske momssats og indgive en lokalangivelse. Dette er muligt, selvom du holder dig under tærskelbeløbet. Du skal indsende en skriftlig anmodning herom til de hollandske skattemyndigheder.

1. juli 2021: nyt EU-momsdirektiv for e-handel

Fra 1. juli 2021 gælder det nye EU-momsdirektiv for e-handel. De nye regler gælder, når du opnår en årlig omsætning på 10,000 euro eller mere med din hollandske webshop eller e-handelsvirksomhed fra salg til forbrugere i EU-lande uden for Holland. Hvis din omsætning i andre EU-lande forbliver under 10,000 euro om året, kan du fortsætte med at opkræve hollandsk moms. Med det nye momsdirektiv ønsker EU-Kommissionen at modernisere og forenkle momsbeskatningen, skabe "level playing field" for iværksættere i og uden for EU og bekæmpe momssvig på små pakker.

Ændringer, der kan påvirke din virksomhed

Implementering af det nye lovforslag har direkte konsekvenser for din forretningsdrift på grund af følgende 3 ændringer:

1. Ikke flere separate tærskelbeløb

Fra 1. juli 2021 annulleres tærskelbeløbene for fjernsalg inden for EU pr. Enkelt EU-land. Der vil være 1 fælles tærskelbeløb på 10,000 euro. Denne tærskel gælder for alt fjernsalg inden for EU af varer sammen med salg af digitale tjenester til forbrugere i EU. Hvis dit samlede udenlandske salg i EU-lande forbliver under 10,000 euro om året, kan du som hollandsk e-handelsvirksomhed fortsætte med at opkræve hollandsk moms. Bare husk at transporten af ​​forsendelsen skal igangsættes i Holland, og at du skal eje et filialkontor i et EU-land.

Fra det øjeblik du overskrider tærskelbeløbet på 10,000 euro, opkræver du momssatsen i det EU-land, hvor din kunde befinder sig. Du kan ordne din udenlandske momsangivelse på 2 måder. Enten indsender du en lokal momsangivelse for hvert enkelt EU-land, som du har solgt og afsendt varer til, eller også tilmelder du din virksomhed 'Union Regulation' i det nye one-stop-shop-system hos de hollandske skattemyndigheder.

2. Momsfritagelse ved import op til 22 euro udløber

Når varer importeres til EU, er der momsfritagelse for importmoms på forsendelser med en værdi op til og med 22 euro. Denne undtagelse udløber den 1. juli 2021. EU sigter mod at skabe et "level playing field" for alle sælgere i og uden for EU. Fra 1. juli 2021 forfalder der importmoms ved import af varer til EU, uanset forsendelsens værdi. Forsendelser med en værdi op til og med 150 euro forbliver dog fritaget for importafgifter.

Når du sælger produkter uden for EU til kunder, der ikke afgiver momsangivelse, skal du deklarere momsen fra 1. juli 2021 i det EU-land, hvor varerne ankommer. For eksempel, når du leverer produkter fra Taiwan via din webshop direkte til forbrugere i Belgien, skal du betale belgisk moms på denne levering.

3. Platforme betaler moms, når de påtager sig en aktiv rolle

En iværksætter er ansvarlig for momsbetalingen på produkter, som han eller hun sælger til forbrugerne via en platform. I de nye momsregler står platformene for denne momsbetaling, hvis platformen spiller en "aktiv rolle". Men en aktiv rolle er mere end blot at samle udbud og efterspørgsel digitalt. For eksempel: facilitering af ordrer og betalinger for produkter. Platformen understøtter køb og levering af produkter til private kunder og er derfor momspligtig i det land, hvor kunden bor.

Desuden gælder følgende:

 • Når en leverandør leverer varer til forbrugere i EU via platformen
 • Varens værdi overstiger ikke 150 euro;
 • Varerne importeres til EU.

Hvis værdien af ​​forsendelsen er over 150 euro, er platformen også momspligtig, når det letter leveringen til en forbruger af en ikke-EU-baseret iværksætter, og varerne går fra en EU-medlemsstat til en forbruger i en anden medlemsstat . Hvis du ejer en platform og får varer sendt direkte af professionelle sælgere fra lande uden for EU til kunder i andre EU-lande, skal du sammen med din skatterådgiver undersøge, om du vil blive stillet over for en større momsforpligtelse og -ansvar efter indførelsen af nye regler.

Det nye 'One stop shop'-system

Efter lovændringerne bliver den nuværende MOSS-ordning for leverandører af digitale tjenester i EU lagt sammen i det nye One Stop Shop (OSS) system. Som bruger af den nuværende MOSS-ordning angiver du din moms fra 1. juli 2021 via den nye one-stop-shop. Du kan også anmelde fjernsalg via den nye portal. Overskrider du tærskelbeløbet på 10,000 euro med både leverancer, digitale ydelser og varer, kan du indsende din erklæring via denne portal. Som iværksætter kan du erklære momsen, der skal betales i andre EU-lande via OSS-portalen for de hollandske skattemyndigheder. Det gør du ved at tilmelde dig 'Unionsforordningen'. Du behøver ikke en momsregistrering i andre EU-lande.

Tjenesteudbydere får snart også lov til at angive moms via 'Unionsforordningen' i OSS-portalen. Når du vælger det nye system, skal du først afmelde hans øvrige EU-momsnumre. Har du brug for disse øvrige momsnumre til andre momsrelaterede forhold, for eksempel til fradrag af indgående moms, kan du også vælge at beholde nummeret. Du vil dog ikke kunne kræve moms betalt i disse lande tilbage via one-stop-shoppen. For at gøre dette skal du indsende en separat anmodning om refusion til de hollandske skattemyndigheder. I dette tilfælde er en lokal erklæring mere praktisk, hvilket også vil spare dig for ekstra administrative handlinger.

De før nævnte virksomheder og platforme, der sælger produkter fra lande uden for EU til forbrugere i EU-lande og får dem leveret direkte, kan benytte OSS-portalen. Dette er muligt med "Importforordningen" i portalen. De hollandske skattemyndigheder sørger for, at den moms, der er angivet via OSS-portalen, sendes til det korrekte EU-land. Når du opbevarer varer til din webshop på et lager i et andet EU-land, skal du have et momsnummer fra det pågældende EU-land. Varerne leveret af dig fra det udenlandske lager beskattes med lokal moms. De leveres fra det pågældende land, og du kan ikke angive din moms via den hollandske OSS-portal. Du indgiver momsangivelse i det relevante EU-land.

Særlige oplysninger om regulering af små virksomheder (KOR)

Forordningen om små virksomheder (KOR) er en specifik momsfritagelse. Du kan bruge KOR, hvis du er placeret i Holland og ikke har en omsætning på mere end € 20,000 i løbet af 1 kalenderår. KOR er for fysiske personer (enkeltmandsvirksomheder), kombinationer af fysiske personer (for eksempel et almindeligt partnerskab) og for juridiske enheder (for eksempel fonde, foreninger og private aktieselskaber). Hvis du dog overskrider tærsklen på 10,000 euro i omsætning i andre EU-lande end Holland med din webshop, bliver du momspligtig i de relevante EU-lande. På det tidspunkt gælder momsreglerne i EU-medlemslandet for din forbruger, og dermed er den hollandske KOR ikke længere gældende.

Du skal opgive denne omsætning i Holland. Du kan tilmelde dig EU-forordningen inden for one-stop shop, eller du kan registrere moms lokalt og indgive en lokal selvangivelse. For eksempel, hvis du også køber i det relevante land med lokal moms, kan dette vise sig at være billigere. Du kan derefter trække den betalte moms direkte i din selvangivelse. Den omsætning, som du indgiver en erklæring lokalt i et andet EU-land, tæller ikke med i KOR. Du kan fortsætte med at anvende KOR, indtil du når en omsætning på 20,000 euro i Holland. Hvis din årlige udenlandske omsætning i EU forbliver under 10,000 euro, og denne omsætning sammen med din hollandske omsætning ikke overstiger 20,000 euro, kan du fortsætte med at arbejde under KOR. I så fald beregner du ikke moms og deklarerer heller ikke moms.

Toldlovgivning for e-handelsforsendelser

Ud over momsreglerne ændres også toldlovgivningen for e-handelsforsendelser fra 1. juli 2021. Der kræves elektronisk indførselsangivelse for alle forsendelser med en værdi op til 150 euro. Derudover vil der blive tilføjet nye regler for disse små forsendelser, der i øjeblikket er ved at blive yderligere uddybet. Leverandører, der direkte leverer varer fra lande uden for EU, kan under visse betingelser benytte 'Importforordningen' i OSS-portalen. Med denne importforordning indsender en leverandør en momsangivelse i 1 EU-land. Denne ordning gælder kun for forsendelser med en værdi på op til 150 euro. I stedet for importmoms betaler leverandøren direkte den moms, der gælder i bestemmelseslandet via one-stop-shoppen.

Toldagenter, transport- og postvirksomheder vil have en anden regulering, hvis virksomheder ikke bruger importforordningen. I dette tilfælde estimerer tolden ved EU-grænsen forsendelsens værdi. Virksomheder opkræver moms, der skal betales direkte fra forbrugeren. De rapporterer den gældte importmoms hver måned og betaler dette via en elektronisk erklæring. Dette gælder kun for forsendelser med en værdi op til 150 euro. Læs mere om e-handel i Holland.

Implementering af disse nye regler

One Stop Shop eller OSS består af 3 frivillige regler:

 1. "Unionsforordningen" for EU-baserede virksomheder med mindst 1 afdelingskontor eller datterselskab i et EU-land. Denne forordning gælder for fjernsalg og -tjenester inden for EU.
 2. "ikke-unionsforordningen" for virksomheder etableret uden for EU uden etablering i EU. Denne forordning gælder for tjenester.
 3. "Importforordningen" for fjernsalg af varer uden for EU med en maksimal værdi på 150 euro.

De hollandske skattemyndigheder vil støtte one-stop-shop-systemet fra 1. juli 2021. Organisationen har oprettet et "nødspor" til dette formål. Det betyder, at du kan bruge ovenstående regler med visse begrænsninger:

 • Data behandles delvist manuelt. Dette øger risikoen for fejl.
 • Erklæringer og registreringer har længere leveringstid.

Manuel behandling kan resultere i ufuldstændig udveksling af oplysninger med andre EU-lande. Skattemyndighederne angiver, at forsinkelser forårsaget af systemet ikke har nogen konsekvenser for momsbetalingen til det andet EU-land. For eksempel vil en forsinkelse ikke resultere i en bøde fra det andet EU-land. En erklæring via din softwarepakke, også kaldet system-til-system, er ikke mulig inden for nødsporet.

Brug af one-stop shop

Din erklæring og registrering til de ovennævnte regler sker via Min skatte- og toldadministration, fanen EU-moms one-stop shop. For din registrering og erklæring har du brug for 'eRecognition' (eRecognition). Hvis du har et enkeltmandsvirksomhed, kan du bruge DigiD. Du kan tilmelde dig EU-regulerings- og importordningen fra den 1. april 2021.

Hvis du endnu ikke har eHerkenning til din virksomhed, så søg om det i tide. Når du køber et eH3-loginværktøj til din tilmelding til den nye OSS-portal, kan du muligvis gøre krav på "Erstatningsordningen eHerkenning Belastingdienst". Er du berettiget til ordningen, udgør kompensationen 24.20 euro inklusive moms om året.

Sørg for at være forberedt på de kommende ændringer

Det nye tærskelbeløb på 10,000 euro er meget lavere end det nuværende tærskelbeløb pr. Land. Som et resultat er det mere sandsynligt, at du skylder moms i et andet EU-land end lige nu. De nye indgangsregler har konsekvenser for din forretningsdrift. Du bliver nødt til at kortlægge i hvilke lande dine kunder bor, hvor meget omsætning du opnår i hvilket EU-land og hvilken momssats der gælder. EU-lande har forskellige momssatser. Dette har konsekvenser for din produktpris pr. Land. Foretag justeringer af dit ERP-system for korrekt administration og fakturering. Tjek også, hvordan du viser de forskellige produktpriser i din webshop. Når du besøger din webshop, ønsker din kunde at se en korrekt pris inklusive moms. Kontakt din revisor eller leverandør af systemet, hvilke muligheder du har til dette. Overvej om du bruger en af ​​de frivillige ordninger eller vælger en lokal momsregistrering i de enkelte EU-lande. Sørg for at have din registrering og dine systemer i orden inden 1. juli 2021.

Intercompany Solutions kan hjælpe dig med alle nødvendige ændringer

Hvis du skal lave nye beregninger, eller finde ud af om disse ændringer vil påvirke din virksomhed, kan vi hjælpe dig med at hente de nødvendige oplysninger og personlig rådgivning til din hollandske virksomhed. Vi kan også hjælpe dig med virksomhedsregnskab og momsregistrering, hele det økonomiske aspekt af din virksomhed eller afdelingskontor i Holland og eventuelle andre specifikke spørgsmål, du måtte have.

kilder:
1. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
2. https://home.kpmg/us/da/home/insights/2021/04/tnf-eu-vat-rules-affecting-e-commerce-sellers-marketplaces.html
3. https://www.bakertilly.nl/

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?

KONTAKT EN EXPERT
Dedikeret til at støtte iværksættere med at starte og vokse forretning i Holland.

Medlem af

menuchevron nedkryds cirkel