Private Limited Company (BV i hollandsk) holdingstruktur sparer penge og mindsker forretningsrelaterede risici.

Holdingsstrukturen omfatter som minimum to virksomheder: Den ene er det aktive selskab, der udfører forretningsdrift, og det andet er et personligt selskab med aktier udstedt af det aktive selskab. Loven skelner ikke mellem BV'er i forhold til deres funktion, derfor har udtrykkene "Active BV" og "Holding BV" ingen juridisk betydning.

Hvad er den generelle struktur for en BV-bedrift?

To nederlandske BV'er er indarbejdet ved hjælp af en notares tjenester. Den første BV udfører virksomhedens forretningsaktiviteter (Active BV). Den anden BV er et holdingselskab, der fortsat forbliver inaktivt (Holding BV). Ejeren af ​​virksomheden besidder alle aktier udstedt af Holding, som igen ejer Active BVs aktier.

Holland BV selskabsstruktur

Hvis to aktionærer (SH 1 og SH 2) planlægger at oprette et enkelt aktiv selskab og holde lige store aktier, er det sædvanlige scenario følgende: En aktiv BV, der udfører reel forretningsvirksomhed, indarbejdes ved hjælp af en notares tjenester. Derefter indgår to holdingselskaber over det aktive selskab. Begge ejer egen 50 procent af den aktive BV. Holding 1 er fuldt ejet af SH 1, mens Holding 2 er fuldt ejet af SH 2.

Fordele ved holdingsstrukturen

Den hollandske bedrift har to hovedfordele til iværksættere med hensyn til deres forretning: lavere skattebyrde og nedsat forretningsrisiko.

Holdingstrukturer kan give skattefordele. Hovedfordelen er den nederlandske deltagelsesfritagelse (nederlandsk deltagelsesfrielse). For eksempel er overskud, der genereres ved at sælge det aktive selskab og overført til holdingselskabet, fritaget for overskudsskat.

Også drift fra en lokal holdingstruktur indebærer en lavere risiko. Holding BV tjener funktionen som et ekstra lag mellem virksomhedens ejer og den egentlige forretningsaktivitet. Din holdingsstruktur kan oprettes for at beskytte virksomhedens egenkapital. Du kan akkumulere pensionsforpligtelser og overskud sikret mod forretningsmæssige risici.

Hvordan kan man vide, om en hollandsk holdingsstruktur passer til din virksomhed?

De fleste skatteadvisere i Nederlandene vil sige, at det ikke er nok at oprette et enkelt aktieselskab. Inkorporering af en bedrift, hvor ejeren af ​​virksomheden er aktionæren, er normalt mere fordelagtig i forhold til en enkelt BV. I særlige situationer anbefaler vi bestemt at oprette en beholdning, fx hvis din industri indebærer højere forretningsmæssige risici. Holding BV giver et ekstra beskyttelseslag mellem dig som virksomhedsejer og dine aktuelle forretningsaktiviteter. En anden gyldig grund til at åbne en bedrift er, hvis du har til hensigt at sælge virksomheden på et senere tidspunkt. Overskuddet ved at sælge virksomheden overføres frit for skat til besiddelsen BV takket være deltagelsesfritagelse eller deltagelse fritstelling (beskrevet mere detaljeret nedenfor).

beholdning-firma-struktur

Praktisk fordel ved holdingsstrukturen

Når du sælger (delvist eller helt) aktierne udstedt af din Active BV, overføres overskuddet fra salget til Holding BV. Holdingselskaber betaler ikke skat på realiseret fortjeneste ved at sælge aktier udstedt af Active BVs. De ressourcer, der opsamles af bedriften, kan anvendes til geninvestering i en anden virksomhed eller pensionsydelser. Hvis du ejer aktier i det aktive selskab, men du ikke har etableret en beholdning, skal du betale fra 20 til 25 procent selskabsskat med hensyn til overskuddet.

Hvis din bedrift ejer aktier i flere private aktieselskaber, behøver du ikke at betale en løn fra hver indsats. Dette sparer penge fra indkomstskat, administrative procedurer og gebyrer.

Hvis indehaveren ejer ≥95 procent af de aktive BVs aktier, kan de to private aktieselskaber indgive en anmodning om at blive behandlet som en enkelt skatteenhed af Skatteforvaltningen. Dette giver dig mulighed for nemt at afregne udgifter mellem de to virksomheder og giver dig en fordel med hensyn til de årlige skatteforpligtelser. Det aktive selskab (datterselskab) og beholdningen (moderselskab) betragtes som en skattepligtig, og derfor er du forpligtet til at indsende en selvangivelse for to private aktieselskaber.

Ved at holde aktier og fortjenstreserver (herunder fast ejendom, pensionsbesparelser, firmabiler) i en bedrift, er du beskyttet mod at miste akkumulerede gevinster, hvis det aktive selskab går i konkurs.

Deltagelse fritagelse (deltagelse fritstelling)

Både beholdningen og de aktive aktieselskaber skal betale indkomstskat. Alligevel undgås dobbeltbeskatning af overskud takket være den såkaldte deltagelse fritagelse. Ifølge denne foranstaltning kan overskud / udbytte af den aktive virksomhed overføres til bedriften uden skat på selskabsindkomst og udbytte.

Den vigtigste betingelse, der skal opfyldes for at denne foranstaltning får virkning, er, at ≥5 procent af det aktive selskabs aktier ejes af bedriften.

Vores specialister kan hjælpe dig gennem hele virksomhedens etablering. Kontakt os venligst for at få vejledning og yderligere oplysninger.