Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert
ANSØG EN GRATIS KONSULTATION

Direktiver til bekæmpelse af skatteundgåelse i Holland

Opdateret den 19. februar 2024

Hollands medlemskab af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) er en forudsætning for dets aktive engagement i OECDs projekt til modvirkning af overskudsændring og baseerosion (BEPS). Der er opnået enighed om BEPS i OECD, og ​​alle medlemmer er engagerede i dens gennemførelse. Derfor Holland vedtager lovgivning i overensstemmelse hermed. 

Som et resultat af sin støtte til projektet har landet ændret innovationsboksregimet i sin skattelovgivning, der er gældende fra 1st januar, 2017. Holland har vedtaget det såkaldte multilaterale instrument uanset dets forbehold til bestemte punkter.

Overfør prisdokumentation og CbC-rapportering, master og lokale filer

OECD-implementeringspakken om rapportering fra land til land (CbC) er et eksempel på lovgivning relateret til BEPS. Kravene til rapportering er primært beregnet til at blive brugt til risikovurdering af skattemyndighederne i de deltagende lande.

I henhold til OECDs rapport vil multinationale virksomheder (MNE'er) med omsætning på ≥ 750 millioner euro kræve, at de indsender CbC-rapporter i de stater, hvor deres ultimative moderselskaber er bosiddende. Derefter udveksler de lokale skattemyndigheder de indhentede oplysninger med myndighederne i andre involverede lande, der deltager i aftalen om gensidig udveksling af sådanne rapporter.

Den endelige OECD-rapport kræver endvidere, at hvert selskab inden for MNE opbevarer en lokal fil og en master-fil på sin administrative afdeling. Masterfiler indeholder oplysninger om overførselspriser i hele virksomheden, og lokale filer viser det lokale virksomheds transaktioner inden for virksomheden. Alle rapporterede oplysninger skal holdes strengt fortrolige og vil ikke være offentligt tilgængelige.

Holland har vedtaget lovgivning, der implementerer CbC-rapporteringspakken og svarer til de deri foreskrevne metoder og system. Derudover kræves nederlandske virksomheder med en samlet omsætning på ≤ 50 millioner euro for at opbevare master- og lokale filer.

Som nævnt ovenfor er det kun moderselskaber i multinationale virksomheder, der er forpligtet til at indgive CbC-rapporter. Enhver hollandsk enhed, der er inkluderet i en multinationale virksomhed, hvis omsætning er lig med eller overstiger 750 millioner euro, skal sende en anmeldelse til skatteadministrationen med angivelse af, om surrogatet eller den endelige modervirksomhed vil fremlægge CbC-rapporten. Alternativt skal det oplyse, hvilken enhed der vil forelægge rapporten, og hvor den er bosiddende med henblik på at betale skat. Fristen for at sende denne anmeldelse er ved udgangen af ​​regnskabsåret.

Endvidere skal nederlandske virksomheder, der skal indgive CbC-rapporter, indsende dem senest tolv måneder efter regnskabsårets afslutning. Master- og lokale filer skal stilles til rådighed på virksomhedernes administrative afdelinger inden fristen for indgivelse af selvangivelsen.

Direktiv mod praksis med skatteunddragelse

I juli 2016 vedtog Den Europæiske Union direktiv 2016 / 1164 om regler for skatteundgåelsespraksis, der direkte påvirker det indre markeds funktion. Det inkluderer adskillige foranstaltninger til at imødegå skatteundgåelse. Disse er relateret til exit-beskatning, rentefradrag, anti-misbrug og kontrollerede udenlandske virksomheder.

Direktivet indeholder også regler for at tackle uoverensstemmelser mellem EU's medlemsstater (MS) som følge af brugen af ​​hybrid enheder eller instrumenter. Dens bestemmelser skal overføres til alle medlemsstater fra december 31, 2018 og anvendes fra januar 1, 2019. Der er en undtagelse vedrørende udgangsbeskatningsreglen, der skal overføres fra og med december 31, 2019 og anvendes fra januar 1, 2020. Som EU-medlemsstater er Holland også forpligtet til at gennemføre direktivet.

Ud over bestemmelserne i Rådets direktiv (EU) 2016 / 1164 foreslog EF regler for uoverensstemmelser mellem medlemsstater og ikke-EU-lande i sin plan for en europæisk skattereform. Rådets direktiv (EU) 2017 / 952 om ændring af direktiv (EU) 2016 / 1164 for så vidt angår hybrid uoverensstemmelser med tredjelande blev vedtaget den 29 maj, 2017. Det er stadig uklart, hvordan Holland vil implementere de to direktiver.

Det fælles konsoliderede selskabsskatbase-projekt (CCCTB)

Kommissionens forslag til skattereform indeholder en obligatorisk CCCTB for MS fra og med 2021. Dette projekt er meget ens et forslag fra 2011 til CCCTB-introduktion. Dets mål er at opnå harmonisering af selskabsbeskatningen i EU og tilvejebringe en formel for fordelingen af ​​virksomhedsindtægter blandt MS. CCCTB-projektet har en totrins tilgang. Det første foreslåede trin er at indføre et fælles selskabsskattegrundlag fra og med 2019. Målet er at justere beregningen af ​​CTB mellem MS.

Det skal stadig ses, om MS vil godkende forslagene til selskabsskattegrundlag, og hvornår og hvordan de vil blive implementeret på EU-niveau, hvilket vil føre til ny hollandsk lovgivning. Under alle omstændigheder er CTB et alvorligt anliggende til drøftelse med hensyn til beskatning i EU.

Statsstøtte

EF indledte for nylig en undersøgelse af, om den var særlig skatteaftaler mellem virksomheder og nationale myndigheder overtræder EU's statsstøtteregler. EF har allerede nået den konklusion, at nogle af de overvejede skattemæssige afgørelser repræsenterer uberettiget statsstøtte. En sådan konklusion er også nået om en afgørelsesafgørelse i Holland. Den statslige regering har anlagt appel mod denne afgørelse for Domstolen.

Det forventes, at EF også vil se på andre skatteaftaler. Ikke desto mindre har Kommissionen specifikt påpeget, at der ikke forventes nogen systematiske uregelmæssigheder med skatteregler i Holland. Landets regering er af den opfattelse, at den generelle praksis med skatteregler udelukker statsstøtte, forudsat at afgørelserne er i overensstemmelse med den nationale skattelov. Skatteafgørelser sigter mod at give skatteyderne avanceret sikkerhed.

Har du brug for yderligere oplysninger eller juridisk assistance? Kontakt os venligst.

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?

KONTAKT EN EXPERT
Dedikeret til at støtte iværksættere med at starte og vokse forretning i Holland.

Medlem af

menuchevron nedkryds cirkel