Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert
ANSØG EN GRATIS KONSULTATION

Corporate Law i Holland

Opdateret den 19. februar 2024

Corporate Law i Nederlandene, også kaldet "selskabsloven", er den væsentligste kilde til lovbestemmelser og regler for virksomhedsopbygning og ledelse.

Loven indeholder en liste over de forskellige typer virksomheder, der kan indarbejdes i Nederlandene og de regler, der er relevante for etableringsproceduren. Det dækker overholdelse, beskatning og ledelse af virksomheder og procedurer i tilfælde af konkurs, fusion og virksomheds erhvervelse. Dokumentet fastsætter også fordelingen af ​​ansvar og magt inden for virksomheder.

Virksomhedsvirksomhed i Holland

Den hollandske selskabslov specificerer, hvilke forretningsformer der kan indarbejdes, og hvilke regler og afgørelser der finder anvendelse på hver formular. Afhængigt af de særlige aktiviteter og den foretrukne måde at styre en virksomhed på, kan investorer vælge mellem en privat (BV) og et offentligt selskab med begrænset ansvar (NV), eller et begrænset og et generelt partnerskab. Loven anerkender ikke partnerskaber som juridiske personer.

Selskabsloven beskriver også dannelsesprocessen og virksomhedernes virksomhedsformål. Proceduren for integration skal følge de skridt, der er skitseret i loven. De nødvendige dokumenter, f.eks. Inkorporationsdokument, skal notariseres lokalt. Selskabets bestyrelsesmedlemmer er dets repræsentanter, og deres ansvar bestemmes af specifikationerne for den enhed, de beslutter sig for at etablere. Virksomheden vil med henblik på inkorporering have brug for en bidraget kapital; den efterfølgende aktieoverdragelse er også omfattet af selskabsretten.

Alle regler i den nederlandske borgerlige lovbog er i overensstemmelse med EF-direktiverne, loven om værdipapirhandelsovervågning og loven om børsnoterede selskaber, der delvis styrer den måde, hvorpå nederlandske virksomheder forvaltes. Udenlandske investorer planlægger at danne en hollandsk virksomhed kan indlede en proces med due diligence.

Hollandsk selskabsledelse

Selskabsledelsen som fastsat i selskabsloven er et to-lags system bestående af en direktion og en rådgivende bestyrelse, der fører tilsyn med ledelsesarbejdet. Modellen gælder både for offentlige og private virksomheder med begrænset ansvar. Disse bestyrelser er obligatoriske for store virksomheder.

Selskabets ejere udpeger medlemmerne af bestyrelsen under indregning. Bestyrelsens ansvar og beføjelser er fastlagt i foreningens artikler. Direktørernes forpligtelser og pligter er lovligt etablerede og kan omfatte strafferetligt og civilretligt ansvar.

Virksomhedsejere, der ansætter personale i Holland, bør også overholde loven om beskæftigelse. Den indeholder vigtige afgørelser med hensyn til ansættelsesforholdene, arbejdstagernes og arbejdsgivernes forpligtelser og rettigheder, afskedigelsesproceduren, løn og arbejdstid. Den hollandske arbejdsmarkedslovgivning er fleksibel med hensyn til arbejdsstyrken og har mange særlige forhold.

Har du brug for flere oplysninger om den hollandske selskabsret eller vil du være interesseret i registrering af en virksomhed i Holland? Ring vores lokale agenter i virksomhedsopbygning til støtte og rådgivning.

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?

KONTAKT EN EXPERT
Dedikeret til at støtte iværksættere med at starte og vokse forretning i Holland.

Medlem af

menuchevron nedkryds cirkel