Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert
ANSØG EN GRATIS KONSULTATION

Holland: Den sande gateway til det europæiske kontinent

Opdateret den 19. februar 2024

Holland har længe været attraktivt for iværksættere, der ønsker at etablere en virksomhed på grund af mange sociale, kulturelle og geografiske faktorer. Dets forholdsvis gunstige skatklima er også en vigtig forudsætning i beslutningsprocessen.

Merværdiafgift (moms)

Merværdiafgift har stor indflydelse på virksomhedernes pengestrømme. Generelt kan en virksomhed anmode om en momsrefusion for det beløb, den har afholdt. Alligevel kan det tage flere måneder, indtil skatten inddrives gennem periodisk afkast. Perioden for udenlandsk momsinddrivelse kan endda være længere end et år, og dens varighed afhænger af det EU-medlem, der er involveret i ansøgningen om tilbagebetaling.

Den negative indflydelse af moms på pengestrømme ses også i forbindelse med import af produkter i EU. Importørerne er forpligtet til at betale moms, der kun kan tilbagebetales med tilbagevirkende kraft, i momsafkastet eller i en tidskrævende proces, der kræver en separat refusionsansøgning. Som følge heraf skal virksomhederne forudbetale momsen på deres import med negative virkninger for deres pengestrømme. På baggrund heraf har få EU-medlemsstater vedtaget ordninger for udsættelse af momsbetalinger, der ellers ville være påkrævet på importtidspunktet.

Artikel 23 licens

Virksomheder etableret i Holland har mulighed for at ansøge om artikel 23 moms udsættelse licens. Dette dokument gør det muligt at udskyde importmomsbetalingen indtil fremlæggelsen af ​​periodisk retur. I opgørelsen kan momsen medregnes som betalbar, men samtidig nedsættes beløbet også under indgående moms. Det betyder, at virksomhederne ikke nødvendigvis skal forudfinansiere moms. Uden Art. 23-licens, vil momsen for indførsel straks blive betalt ved landets grænse. Dens efterfølgende genvinde sker enten gennem det periodiske afkast eller gennem en lang proces til refusion, der kræver en særlig ansøgning. Som nævnt ovenfor kan refusionen af ​​denne moms tage måneder, endog år, afhængigt af sagen. Momsfradragslicenser ydes til virksomheder registreret i Holland og udenlandske virksomheder uden lokal virksomhed, der har tildelt en nederlandsk fiskale repræsentant (en skatleverandør med en generel licens) med henblik på moms.

I de fleste EU-medlemsstater skal den moms, der skal betales ved import, overføres til told- og skatteadministrationen på importtidspunktet eller kort tid efter. Lande som Irland, Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien og Sverige tilbyder ikke muligheder for udskudt regnskab. I andre lande kan betalingen af ​​moms udskydes, men kun i særlige tilfælde og under strenge betingelser. Det eneste land, der giver en mulighed, der kan sammenlignes med den hollandske udsættelse, er Belgien. Der udsættes overdragelse af forfalden moms indtil indgivelse af periodisk momsafkast.

EU-direktivet om det fælles merværdiafgiftssystem giver mulighed for at indrømme momsfritagelse for importvarer, der er bestemt til en anden medlemsstat umiddelbart efter importen. Import af varer bestemt til opbevaring eller salg i den pågældende medlemsstat kan ikke fritages for import moms. Der er dog mulighed for at suspendere betalingen af ​​moms og afgifter, der skal betales på importtidspunktet i en bestemt periode.

Når varer går ind på EU's område, kan virksomhederne opbevare dem i de såkaldte toldoplag. Sådan oplagring er mulig i alle medlemsstater, selvom den formelle procedure varierer afhængigt af staten. I dette tilfælde udskydes betaling af told og moms indtil varernes bortskaffelse fra toldoplag. Således suspenderes moms- og afgiftsbetalinger midlertidigt til fordel for pengestrømme. På et eller andet tidspunkt betales disse skatter. På den anden side, hvis varernes næste destination er ukendt, kan deres opbevaring i et toldoplag være gavnligt. F.eks. Hvis varerne efterfølgende sendes til tredjelande, forfalder ingen moms og told.

Hvorfor skal du vælge Holland som din gateway til Europa

I betragtning af ovenstående kan man konkludere, at logistiske og geografiske faktorer kun er nogle af de væsentlige grunde til at importere varer gennem Holland. Muligheden for at undgå momsforfinansiering kan være afgørende for virksomhederne i planlægningen af ​​ruterne for deres importvarer.

Der er også en anden faktor, der må ikke overses: de forskellige told- og skattemyndigheders grad af lydhørhed i hele EU. Nogle anvender en strengt formel tilgang, mens andre glæder sig over dialogen. Told- og skatteadministrationen i Holland er åben for diskussioner. Det er anerkendt for sin høje kvalitet af service og proaktiv tilgang. Embedsmændene er også rede til at bekræfte særlige arrangementer i skriftlig form, hvilket sikrer (på forhånd) sikkerhed til afgiftspligtige enheder. Den nederlandske administrations lydhørhed er en værdifuld kvalitet og en stærk motivator sammen med de gunstige momsordninger ved import for virksomheder at vælge Holland som en europæisk gateway.

Er du interesseret? Vores firma har netværket, lokale kompetencer og erfaring til at hjælpe dig med at effektivisere din import / eksport operationer, både i Holland og i udlandet. Vi er her for at overveje dine behov og møde dem. Hvis du ønsker at modtage flere oplysninger om mulighederne, skal du ikke tøve med at komme i kontakt med os.

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?

KONTAKT EN EXPERT
Dedikeret til at støtte iværksættere med at starte og vokse forretning i Holland.

Medlem af

menuchevron nedkryds cirkel