Har du et spørgsmål? Ring til en ekspert
ANSØG EN GRATIS KONSULTATION

Tilmeld en forening i Holland

Opdateret den 19. februar 2024

Hvis en gruppe individer ønsker at opfylde et bestemt mål, vil alle medlemmer f.eks. Deltage i en given sport, lave musik eller forbedre et shoppingområde, de har mulighed for at etablere en forening (vereniging), der er en type juridisk enhed.

Hovedkarakteristika for den hollandske forening

  • Foreninger i Nederlandene skal have mindst to medlemmer.
  • Alle foreningsmedlemmer har ret til afstemning.
  • Medlemsmødet (Ledenvergadering) har enekompetence og magt.
  • Medlemsmødet udpeger et udvalg, der mindst omfatter en formand, en sekretær og en kasserer.

Foreningstyper

Praktisk set er der to former for foreninger i Holland, afhængigt af deres juridiske kapacitet:

1. Fuld kapacitetsforeninger

Når du opretter en forening med fuld kapacitet (eller fuld rechtsbevoegdheid), har du teoretisk ikke ansvar for gælden. Du har dog brug for en latinsk notar til at forberede en gerning, der angiver oprettelsen af ​​foreningen og dens vedtægter, herunder:

  • navn og adresse
  • mål (overskudsdeling mellem partnere betragtes ikke som et mål)
  • krav til optagelse af medlemmer
  • procedure for generalforsamling
  • procedurer for udnævnelse og fjernelse af udvalgsmedlemmer
  • overskudsfordeling efter opløsning.

Hvis du beslutter dig for at ændre noget af ovenstående, skal du ansætte en latinsk notar for at opdatere foreningen for oprettelsen af ​​foreningen. Foreninger har interne regler, der supplerer vedtægterne. De vedrører de praktiske daglige forhold. Disse interne regler behøver ikke at blive notariseret.

Foreninger med fuld kapacitet skal noteres i Handelsregisteret hos Kommerciel Afdeling (Kamer van Koophandel).

Fuld kapacitetsforeninger har de offentlige medlemmers pligter og rettigheder, fx de kan låne penge og arve og eje registreret ejendom.

Subsidierende organisationer kræver normalt, at støttede foreninger har fuld kapacitet i juridiske termer.

2. Begrænsede kapacitetsforeninger

En sammenslutning, der er oprettet uden en latinsk notar, har kun begrænset begrænsede rettigheder (begrænset retsbevoegdheid), og dens ejer bærer personligt ansvar for alle sine forpligtelser. Dette ansvar kan begrænses ved at registrere foreningen i National Commercial Register.

Begrænsede foreninger har ikke lov til at eje ejendomsret, for eksempel fast ejendom.

Både begrænsede kapacitetsforeninger og fuld kapacitetsforening kan bruges til at danne et kooperativ. Læs her om kooperativer i Holland.

Registrering ved National Commercial Register

Du er forpligtet til at registrere din forening på det nederlandske handelsregister for at få fuld lovbestemt kapacitet. Du har personlig ansvar indtil datoen for registrering. Normalt vil den latinske notar, der beskæftiger sig med oprettelsen af ​​din forening, også afslutte registreringen, men det anbefales at kræve bekræftelse.

Du skal rapportere om ændringer i listen over udvalgsmedlemmer til handelskammeret om otte dage. Tidligere medlemmer af udvalget fortsætter med at være ansvarlige, hvis de er opført i National Commercial Register.

Læs mere på det hollandske selskabsregister. 

Beskatning

Foreninger, der fungerer som virksomheder skylder selskabsskatter (vennootschapsbelasting). Alt overskud skal henføres til foreningens formål eller formål. Afhængigt af situationen kan foreningen måtte opkræve og betale moms.

Udvalgets ansvar

Foreningen er en form for juridisk enhed. Derfor har teammedlemmerne i teorien ikke ansvar for deres gæld. Der er dog undtagelser, fx i tilfælde af uagtsomhed, fejladministration eller manglende registrering af foreningen i Handelsregistret.

Medlemmer af udvalg og personale

Foreninger kan frit ansætte personale. Medlemmerne af sit udvalg er dog normalt ikke ansatte. Derfor er de ikke omfattet af ordninger for medarbejderforsikring.

Foreningens opløsning

Opløsningen af ​​foreningen er mulig, når generalforsamlingen stemmer for, at der ikke er medlemmer tilbage eller konkurs erklæres. Procedurerne og reglerne for opløsning er fastsat i vedtægterne.

Boligejerforeninger

Alle ejere af lejligheder i Holland skal være medlemmer af boligejerforeninger (VVE eller vereniging van eigenaars). Disse foreninger repræsenterer alle ejeres fælles interesser med hensyn til bygningstjeneste og vedligeholdelse. VVE'er har flere forpligtelser. De skal holde mindst ét ​​medlemsmøde om året, for at beholde reservefonde og udarbejde årsregnskaber. VVE'er skal være opført i National Commercial Register.

Har du spørgsmål om oprettelse af en forening eller en anden virksomhedstype? Vores firmaformationsagenter kan hjælpe dig Åbn et firma i Holland.

Har du brug for mere information om det nederlandske BV firma?

KONTAKT EN EXPERT
Dedikeret til at støtte iværksættere med at starte og vokse forretning i Holland.

Medlem af

menuchevron nedkryds cirkel